Документ 5723-XI, перша редакція — Прийняття від 14.04.1988
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 17, ст. 427 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
3 березня 1988 року "Про кримінальну відповідальність за незаконні
дії з радіоактивними матеріалами" Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Внести такі доповнення і зміни до Кримінального кодексу
Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ):
1) доповнити Кодекс статтями 228-2, 228-3, 228-4, 228-5
такого змісту:
"С т а т т я 228-2. Незаконне придбання, зберігання,
використання, передача або руйнування
радіоактивних матеріалів
Незаконне придбання, зберігання, використання, передача або
руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого
випромінювання, радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, що
перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або у виробі
чи в іншому будь-якому вигляді), - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі
наслідки, - караються позбавленням волі на строк до десяти років.
С т а т т я 228-3. Розкрадання радіоактивних матеріалів
Розкрадання радіоактивних матеріалів - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.
С т а т т я 228-4. Погроза вчинення розкрадання
радіоактивних матеріалів або їх
використання
Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою
спонукання держави, міжнародної організації, фізичної або
юридичної особи вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо
були підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - карається позбавленням волі на строк до трьох років.
Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинити
загибель людей або інші тяжкі наслідки, якщо були підстави
побоюватися здійснення цієї погрози, - карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
С т а т т я 228-5. Порушення правил зберігання,
використання, обліку, перевозки
радіоактивних матеріалів
Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевозки
радіоактивних матеріалів та інших правил поводження з ними, якщо
ці дії могли спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі
до трьохсот карбованців.
Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі
наслідки, - караються позбавленням волі на строк до десяти років";
2) частину другу статті 7-1 після слів "розкрадання
вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин
(стаття 223)" доповнити словами "розкрадання радіоактивних
матеріалів (стаття 228-3)";
3) у статті 26:
пункт 1 після слів "угон повітряного судна (стаття 217-2)"
доповнити словами "розкрадання радіоактивних матеріалів (стаття
228-3)"; пункт 2 після слів "розкрадання вогнестрільної зброї, бойових
припасів або вибухових речовин при обтяжуючих обставинах (стаття
223 частина 2)" доповнити словами "розкрадання радіоактивних
матеріалів (стаття 228-3)";
4) частину шосту статті 52 після слів "одержання хабара,
посередництво в хабарництві або дачу хабара при обтяжуючих
обставинах (статті 168 частини 2 і 3, 169 частина 2, 170 частина
2)" доповнити словами "розкрадання радіоактивних матеріалів
(стаття 228-3)";
5) пункт 2 частини шостої статті 53 після слів "розкрадання
вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин
шляхом розбійного нападу (стаття 223 частина 2)" доповнити словами
"розкрадання радіоактивних матеріалів (стаття 228-3)";
6) примітки до статей 81 і 140 після слів "розкрадання
вогнестрільної зброї, бойових припасів чи вибухових речовин
(стаття 223)" доповнити словами "розкрадання радіоактивних
матеріалів (стаття 228-3)";
7) частину третю статті 85 після слів "або розкрадання
вогнестрільної зброї, бойових припасів чи вибухових речовин
(стаття 223)" доповнити словами "або розкрадання радіоактивних
матеріалів (стаття 228-3)";
8) у статті 186:
частину другу після слів "217-2 (угон повітряного судна)"
доповнити словами "228-2 частина 2 (незаконне придбання,
зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних
матеріалів, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі
наслідки), 228-3 (розкрадання радіоактивних матеріалів)";
частину третю після слів "223 частина 2 (розкрадання
вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин,
вчинене повторно або за попереднім зговором групою осіб чи
особливо небезпечним рецидивістом)" доповнити словами "228-2
частина 1 (незаконне придбання, зберігання, використання, передача
або руйнування радіоактивних матеріалів)";
9) частину першу статті 187 після слів "217-2 (угон
повітряного судна)" доповнити словами "228-2 частина 2 (незаконне
придбання, зберігання, використання, передача або руйнування
радіоактивних матеріалів, якщо воно спричинило загибель людей або
інші тяжкі наслідки), 228-3 (розкрадання радіоактивних
матеріалів)";
10) у статті 221:
у заголовку виключити слова "і радіоактивних";
у частині першій виключити слова "чи радіоактивних".
2. Встановити, що в справах про злочини, передбачені статтями
228-2, 228-3, 228-4 і 228-5 Кримінального кодексу Української РСР,
попереднє слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
У зв'язку з цим частину другу статті 112
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1001-05,
1002-05 ) після цифр "225" доповнити цифрами "228-2, 228-3, 228-4,
228-5".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 квітня 1988 р.
N 5723-XIвгору