Документ 572-2004-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 10 серпня 2004 р. N 572-р
Київ
Про уповноваження органів для складення
переліку та встановлення порядку визначення
розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних
витрат нафти, природного газу та газового
конденсату під час їх видобування, підготовки
до транспортування і транспортування, а також
визначення середніх ринкових цін на нафту,
природний газ та газовий конденсат

1. Відповідно до частини другої статті 4 та статті 5 Закону
України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий
конденсат" ( 1456-15 ) визначити уповноваженими органами для:
складення переліку та встановлення порядку визначення
розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти,
природного газу та газового конденсату під час їх видобування,
підготовки до транспортування і транспортування - Мінпаливенерго
за погодженням з Держнаглядохоронпраці, Державною податковою
адміністрацією та Мінфіном;
встановлення порядку визначення середніх ринкових цін на
нафту, природний газ та газовий конденсат - Мінекономіки за
погодженням з Державною податковою адміністрацією.
2. Мінпаливенерго за погодженням з Держнаглядохоронпраці,
Державною податковою адміністрацією та Мінфіном скласти до
1 жовтня 2004 р. перелік та встановити порядок визначення розмірів
нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти,
природного газу та газового конденсату під час їх видобування,
підготовки до транспортування і транспортування з введенням їх у
дію з 1 січня 2005 року.
3. Мінекономіки за погодженням з Державною податковою
адміністрацією встановити до 1 вересня 2004 р. порядок визначення
середніх ринкових цін на нафту, природний газ та газовий
конденсат з введенням його в дію з 1 січня 2005 року.
4. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з
1 січня 2005 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37вгору