Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1565
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005571
Документ 571-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.01.2010, підстава - 25-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2005 р. N 571
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 25 ( 25-2010-п ) від 06.01.2010 }
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 2 жовтня 2003 р. N 1565

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п ) "Про утворення міжвідомчої
робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні
доходів, одержаних злочинним шляхом" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 41, ст. 2172) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 571
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 2 жовтня 2003 р. N 1565
( 1565-2003-п )

1. У пункті 3 постанови слова "Державний департамент
фінансового моніторингу" замінити словами "Державний комітет
фінансового моніторингу".
2. Додаток до постанови викласти у такій редакції:
"Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1565 ( 1565-2003-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 571)
СКЛАД
Міжвідомчої робочої групи з дослідження
методів та тенденцій у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом

ГУРЖІЙ - Голова Держфінмоніторингу, керівник Сергій Григорович групи
КІРСАНОВ - перший заступник Голови Валерій Миколайович Держфінмоніторингу, заступник керівника
групи
БЕРЕЖНИЙ - директор департаменту з питань Олексій Миколайович запобігання використанню банківської
системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансуванню тероризму
Національного банку (за згодою)
БЕРЕЗНИЙ - заступник Міністра економіки Андрій Вікторович
БУРМАКА - член Державної комісії з цінних Микола Олексійович паперів та фондового ринку
ВОРОНКОВ - завідувач відділу проблем детінізації Анатолій Миколайович економіки Управління економічних
проблем національної безпеки Апарату
Ради національної безпеки і оборони
України (за згодою)
ДОЛГОВ - заступник Міністра закордонних справ Ігор Олексійович
ЄФІМЕНКО - заступник Міністра юстиції Леонід Васильович
КАТЕРИНЧУК - перший заступник Голови Державної Микола Дмитрович податкової адміністрації
КОНЄВ - начальник Департаменту аналізу Олександр Іванович ризиків та аудиту Держмитслужби
КОРОТКЕВИЧ - заступник голови Судової палати у Микола Євгенович кримінальних справах Верховного Суду
України (за згодою)
ЛИТВИН - перший заступник Голови Державної Андрій Володимирович комісії з регулювання ринків фінансових
послуг
ЛІСОВЕНКО - заступник Міністра фінансів Віталій Васильович
МОСКАЛЬ - заступник Міністра внутрішніх справ Геннадій Геннадійович
МУСІЄНКО - завідуючий сектором Управління з Олександр Миколайович питань діяльності органів юстиції та
правоохоронних органів Секретаріату
Кабінету Міністрів України
ПАЛАМАРЧУК - віце-президент Асоціації українських Антоніна Борисівна банків (за згодою)
ПАРНЮК - перший заступник Керівника Головної Володимир Олександрович служби економічної політики
Секретаріату Президента України (за
згодою)
РИМАРУК - народний депутат України (за згодою) Олександр Іванович
СКУЛИШ - перший заступник начальника Головного Євген Деонізійович управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю СБУ
УЛЬЯНОВ - перший заступник голови Національного Володимир Георгійович депозитарію (за згодою)
ФІЛОНЮК - президент Ліги страхових організацій Олександр Феодосійович України (за згодою)
ЦИГАНЕНКО - начальник відділу нагляду за Ганна Вікторівна додержанням законів щодо боротьби з
відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, Генеральної
прокуратури України (за згодою)".
3. В абзаці першому пункту 6 Положення про міжвідомчу робочу
групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів,
одержаних злочинним шляхом ( 1565-2003-п ), затвердженого
зазначеною постановою, слова "Держмитслужби, Секретаріату Кабінету
Міністрів України, Адміністрації Президента України із залученням
представників Національного банку, Генеральної прокуратури,
Апарату Ради національної безпеки та оборони України і Верховного
Суду України" замінити словами "Мінфіну, Держмитслужби,
Секретаріату Кабінету Міністрів України із залученням
представників Секретаріату Президента України, Верховної Ради
України, Національного банку, Генеральної прокуратури, Апарату
Ради національної безпеки та оборони України, Верховного Суду
України, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій
України, Національного депозитарію України за їх згодою".вгору