Документ 570-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 570
Київ

Про внесення змін до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 14, ст. 513), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 570

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

1. Абзац перший пункту 2 після слів “ризику та” доповнити словом “план,”.

2. В абзаці першому пункту 10 цифру 9 замінити цифрою 8.

3. Пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. ДФС подає щороку до 15 жовтня органам ринкового нагляду проект плану здійснення контролю продукції, підписаний керівником (а в разі його відсутності - заступником керівника) ДФС щодо підготовки проектів секторальних планів.”.

4. Пункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

“За результатами розгляду пропозицій органи ринкового нагляду враховують їх або надають аргументовану відповідь щодо неврахування таких пропозицій.”.

5. Абзац третій пункту 25 після слова “(користувачів),” доповнити словами “органів доходів і зборів та інших”.

6. У тексті Порядку слова “митні органи” і “Держмитслужба” в усіх відмінках замінити відповідно словами “органи доходів і зборів” і “ДФС” у відповідному відмінку.

7. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 570)

СЕКТОРАЛЬНИЙ ПЛАН
державного ринкового нагляду”.вгору