Про сприяння діяльності Спілки воїнів-інтернаціоналістів України
Кабінет Міністрів УРСР; Постанова від 24.06.199157
Документ 57-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 1991 р. N 57
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про сприяння діяльності Спілки
воїнів-інтернаціоналістів України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 85 ( 85-92-п ) від 27.02.92
N 644 ( 644-94-п ) від 19.09.94 )

З метою створення умов для активної участі
воїнів-інтернаціоналістів у громадському виробництві та поширення
можливостей благодійної та гуманітарної діяльності Спілки
воїнів-інтернаціоналістів України Кабінет Міністрів Української
РСР п о с т а н о в л я є:
1. Рекомендувати міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам
місцевих Рад народних депутатів, керівникам підприємств,
організацій і установ подавати Спілці воїнів-інтернаціоналістів
України та її відділенням допомогу при створенні підприємств,
сприяти розвиткові їх виробничої бази та соціальної сфери,
надавати в першочерговому порядку і на пільгових умовах земельні
ділянки, передавати їм виробничі та нежилі приміщення, споруди, що
законсервовані, недобудовані та не експлуатуються, а також
невикористовуване обладнання. Всебічно сприяти організації
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підприємств
Спілки, подавати іншу допомогу.
2. Спілка воїнів-інтернаціоналістів України, а також її
відділення і підприємства мають право створювати за згодою
президії правління Спілки спільні підприємства, міжнародні
об'єднання та організації з іноземним капіталом у порядку і на
умовах, передбачених чинним законодавством.
3. Установити, що продукція (послуги), яка виробляється
Спілкою воїнів-інтернаціоналістів України, її відділеннями і
підприємствами або передається їм, реалізується за вільними
цінами, в тому числі за вільноконвертовану валюту, на території та
за межами УРСР.
4. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів за проханням Спілки воїнів-інтернаціоналістів
України, її відділень і підприємств подавати допомогу у
використанні коштів соціального розвитку на будівництво житла,
дитячих, лікувальних і оздоровчих закладів, зокрема на основі
пайової участі.

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 644
( 644-94-п ) від 19.09.94 )

6. Установити, що валютні кошти, які надходять до Спілки
воїнів-інтернаціоналістів України та її відділень як добровільні
внески, подарунки тощо, а також відрахування, що провадяться
радянськими й іноземними підприємствами, організаціями та окремими
особами, накопичуються на окремих валютних рахунках Спілки та її
відділень.
Зазначені кошти спрямовуються насамперед на оплату лікування
за кордоном воїнів-інтернаціоналістів і ветеранів Великої
Вітчизняної війни, придбання для них медикаментів, медичного
обладнання, інвалідних колясок, протезування, на закупівлю
сировини, матеріалів, устаткування і технологій для організації
власного виробництва цього обладнання та інвентаря, а також на
інші цілі, передбачені статутом Спілки. Товари та інше майно, що
придбаються Спілкою та її відділеннями за рахунок указаних коштів
або одержуються як дарунки від іноземних підприємств, організацій
та окремих осіб для використання з благодійною метою, звільняються
від митного оподаткування.
7. Дозволити Спілці воїнів-інтернаціоналістів України та її
відділенням за згодою центральних органів Спілки експортувати від
свого імені продукцію (послуги), вироблену безпосередньо
державними, орендними, кооперативними, громадськими та іншими
підприємствами і організаціями, яка передається ними на договірній
основі Спілці та її відділенням.
8. Дозволити Спілці воїнів-інтернаціоналістів України та її
відділенням здійснювати за рахунок експорту безпосередньо
вироблюваної продукції (послуг) імпорт на товарообмінній основі
сировини, матеріалів, обладнання та технологій для організації
власного виробництва продукції (послуг), а також здійснення
діяльності, передбаченої статутом Спілки.
9. Звільнити Спілку воїнів-інтернаціоналістів України та її
обласні відділення від продажу у валютний фонд республіки
встановленої частини валютної виручки від експорту продукції
(послуг).
Установити для Спілки та її обласних відділень норматив
відрахувань до валютних фондів від виручки за надпланову продукцію
(послуги) власного виробництва в розмірі 80 процентів.
10. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів виділити в
1991 році Спілці воїнів-інтернаціоналістів України та її
відділенням необхідні приміщення, подавати допомогу в забезпеченні
меблями, засобами зв'язку і оргтехнікою, а також обслуговуванні
автомобільним транспортом загального користування.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 28вгору