Документ 568/2008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.06.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.07.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про делегацію України
в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи

Внести до Положення про делегацію України в Конгресі місцевих
і регіональних влад Європи, затвердженого Указом Президента
України від 29 квітня 1996 року N 305 ( 305/96 ) "Про делегацію
України в Конгресі місцевих і регіональних влад Європи" (зі
змінами, внесеними Указами від 19 березня 1997 року N 243
( 243/97 ), від 30 травня 1997 року N 472 ( 472/97 ), від 7 травня
1998 року N 430 ( 430/98 ), від 13 березня 2003 року N 212)
( 212/2003 ), такі зміни:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Це Положення, розроблене на підставі Статуту Конгресу
місцевих і регіональних влад Європи, ухваленого Комітетом
Міністрів Ради Європи 2 травня 2007 року, визначає порядок та
критерії формування делегації України в Конгресі місцевих і
регіональних влад Європи (далі - Конгрес)";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Склад делегації України в Конгресі формується з
урахуванням:
а) збалансованого за географічним фактором представництва
делегатів від усіх регіонів України;
б) пропорційного представництва органів місцевого
самоврядування різних рівнів;
в) пропорційного представництва різних політичних сил,
представлених в органах місцевого самоврядування;
г) пропорційного представництва чоловіків і жінок, обраних до
органів місцевого самоврядування, але за умови, що не менш як
третину членів делегації України в Конгресі становитимуть жінки";
3) у пункті 6 слово "регулярних" замінити словом "пленарних";
4) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. У разі дострокового припинення повноважень виборних
посадових осіб, депутатів органів місцевого самоврядування, які є
членами делегації України в Конгресі, Фонд сприяння місцевому
самоврядуванню України готує відповідно до вимог пунктів 3-5 цього
Положення та подає у шестимісячний строк Президентові України
пропозиції щодо заміни зазначених осіб у складі делегації України
в Конгресі на строк до закінчення її повноважень.
За результатами проведення в Україні чергових виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів або позачергових виборів
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів у більшості регіонів Фонд
сприяння місцевому самоврядуванню України не пізніше ніж за один
місяць до початку наступної пленарної сесії Конгресу подає
Президентові України пропозиції щодо оновлення складу делегації
України в Конгресі";
5) у абзаці першому пункту 9 слова "в сесіях" замінити
словами "в сесіях Конгресу, засіданнях його статутних органів";
6) доповнити Положення ( 305/96 ) пунктом 10 такого змісту:
"10. Члени делегації України в Конгресі подають у
десятиденний строк до Міністерства закордонних справ України звіти
за результатами участі в роботі Конгресу та його статутних
органах";
7) в тексті Положення ( 305/96 ) абревіатуру "КМРВЄ" замінити
словом "Конгрес" у відповідних відмінках.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 червня 2008 року
N 568/2008вгору