Документ 568-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.09.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. № 568
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015 р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 р., № 6, ст. 303, № 20, ст. 800, № 26, ст. 1034, № 60, ст. 2049), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2016 р. № 568

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

1. В абзаці третьому пункту 1, абзаці сьомому підпункту 1 пункту 3, підпунктах 55 і 58 пункту 4 слова “державних закупівель” замінити словами “державних та публічних закупівель”.

2. У пункті 4:

1) у підпункті 55 слова “та контролю” виключити;

2) доповнити пункт підпунктом 55-1 такого змісту:

“55-1) здійснює щороку підготовку та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати звіту, який містить аналіз функціонування системи публічних закупівель;”;

3) підпункт 56 викласти в такій редакції:

“56) узагальнює практику здійснення закупівель, у тому числі міжнародну, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з питань закупівель;”;

4) доповнити пункт підпунктами 56-1, 57-1-57-3, 59-1-59-4 такого змісту:

“56-1) здійснює міжнародне співробітництво у сфері закупівель;”;

“57-1) надає узагальнені відповіді рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

57-2) надає на власному інформаційному ресурсі безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань закупівель;

57-3) інформує громадськість про політику та правила публічних закупівель;”;

“59-1) забезпечує функціонування веб-порталу та інформаційного ресурсу з питань публічних закупівель, а також здійснює їх наповнення;

59-2) здійснює співробітництво з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

59-3) проводить авторизацію електронних майданчиків;

59-4) взаємодіє з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель і організовує наради та семінари з питань закупівель;”.вгору