Документ 568-2014-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2014. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2014 р. № 568
Київ

Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1417, № 75, ст. 2132), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2014 р. № 568

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

1. У пункті 9:

абзац другий після слів за “діючими тарифами” доповнити словами “за кожною категорією споживачів”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“фактичну вартість природного газу, придбаного у гарантованого постачальника для виробництва теплової енергії для кожної категорії споживачів за 12 місяців (з розбивкою за місяцями), що передують місяцю, попередньому до розрахункового (включно).”.

У зв’язку з цим абзаци третій-п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим.

2. Абзац третій пункту 10 виключити.

3. Пункт 17 викласти у такій редакції:

“17. Кошти, які уповноважений банк за реєстром нормативів перераховує на спеціальні рахунки гарантованого постачальника за природний газ та теплогенеруючих організацій за теплову енергію, ураховуються сторонами як оплата за природний газ і теплову енергію, які споживалися, по-перше, - у місяці, в якому вперше встановлено нормативи, по-друге, - у місяці, наступному за місяцем, в якому вперше встановлено нормативи, і далі - в такому ж порядку залежно від наявності заборгованості за відповідні місяці.

У разі коли сума коштів, що надійшла за реєстром нормативів на спеціальні рахунки гарантованого постачальника або теплогенеруючої організації наростаючим підсумком з місяця, в якому вперше встановлено нормативи, перевищує вартість спожитого природного газу або спожитої теплової енергії наростаючим підсумком із зазначеного місяця, сума такого перевищення враховується сторонами як оплата за природний газ і теплову енергію, які споживалися до місяця, в якому вперше встановлено нормативи.”.вгору