Документ 567/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 05.12.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 7, ст.57 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону
України "Про ветеринарну медицину" ( 566/96-ВР ) з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 березня 1997 року:
подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"; привести рішення Уряду у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та
відомствами їх нормативних актів, які суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 грудня 1996 року
N 567/96-ВРвгору