Документ 567/94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.05.2011, підстава - 589/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 589/2011 ( 589/2011 ) від 19.05.2011 }
Про застосування Міжнародних правил
інтерпретації комерційних термінів
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 505/95 ( 505/95 ) від 01.07.95 )

З метою однакового тлумачення комерційних термінів суб'єктами
підприємницької діяльності України при укладанні договорів, а
також учасниками відносин, що виникають у зв'язку з такими
договорами, п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що при укладанні суб'єктами підприємницької
діяльності України всіх форм власності договорів, у тому числі
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є
товари, застосовуються Міжнародні правила інтерпретації
комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою у
1953 році (далі - Правила ІНКОТЕРМС). ( Частина перша статті 1 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 505/95 ( 505/95 )
від 01.07.95 )
Суб'єктам підприємницької діяльності України при укладанні
договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), забезпечувати додержання Правил ІНКОТЕРМС.
2. Кабінету Міністрів України:
опублікувати у двотижневий строк державною мовою України у
газеті "Урядовий кур'єр" Міжнародні правила інтерпретації
комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою у
1953 році (у редакції 1990 року ( v0a23697-90 );
забезпечувати опублікування державною мовою України наступних
змін до Правил ІНКОТЕРМС. Такі зміни застосовуються через десять
днів після їх опублікування у газеті "Урядовий кур'єр" до
відносин, що виникають у зв'язку з договорами, в тому числі
зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними після
опублікування відповідних змін.
3. Органам державної виконавчої влади привести свої рішення
(нормативні акти) у відповідність з цим Указом.
Рекомендувати Національному банку України привести нормативні
акти у відповідність з цим Указом.
4. Дія цього Указу поширюється на відносини, що виникають у
зв'язку з договорами, в тому числі зовнішньоекономічними
договорами (контрактами), укладеними після надання чинності цим
Указом.
5. Цей Указ набирає чинності через десять днів після
опублікування Правил ІНКОТЕРМС.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 1994 року
N 567/94вгору