Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1998567
Документ 567-98-п, поточна редакція — Прийняття від 27.04.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 1998 р. N 567
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596)
такі зміни: пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Затвердити повноваження центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад щодо регулювання
(встановлення фіксованих та граничних рівнів цін (тарифів),
торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок, нормативів
рентабельності, запровадження обов'язкового декларування зміни)
цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг згідно з
додатком. Повноваження, зазначені у додатку, не поширюються на тарифи,
що встановлюються виконавчими органами сільських, селищних,
міських рад відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); абзац п'ятий пункту 12 додатка до зазначеної постанови
викласти у такій редакції: "тарифи на послуги з прибирання, вивезення та знешкодження
твердих побутових відходів і рідких нечистот, що надаються всім
споживачам підприємствами незалежно від форм власності".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67вгору