Про внесення змін і доповнень до Положення про Державну експертизу умов праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.1993567
Документ 567-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.10.2016, підстава - 741-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 липня 1993 р. N 567
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 741 ( 741-2016-п ) від 05.10.2016 }
Про внесення змін і доповнень до Положення про
Державну експертизу умов праці

На виконання постанови Верховної Ради України від 14 жовтня
1992 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про охорону
праці" ( 2695-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до Положення про Державну
експертизу умов праці, затвердженого постановою Ради Міністрів
УРСР від 1 грудня 1990 р. N 357 ( 357-90-п ) (ЗП УРСР, 1990 р.,
N 12, ст. 69), що додаються.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 1993 р. N 567
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
до Положення про Державну експертизу
умов праці
1. У пункті 1:
підпункти "а" і "д" викласти в такій редакції:
"а) забезпечення реалізації державної політики щодо
соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з
несприятливими умовами праці на підприємствах, в установах і
організаціях, незалежно від форм власності та видів їх
діяльності*, а також у окремих осіб"; "д) участь у розробці проектів нормативних актів про охорону
праці";
доповнити пункт новим підпунктом "ж" такого змісту: "ж) визначення порядку та здійснення контролю за якістю
проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності
нормативним актам про охорону праці".
2. Пункти 2, 4, 6 і 7 викласти в такій редакції:
"2. Державна експертиза умов праці входить до системи
Міністерства праці України і складається з: Державної експертизи умов праці України; державних експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм.
Києва та Севастополя, що входять до складу управлінь (відділів) по
праці і соціальних питаннях відповідних державних адміністрацій";
"4. Державна експертиза умов праці здійснює свою діяльність у
взаємодії з органами державного санітарного нагляду, соціального
захисту населення, соціального страхування, інспекціями Державного
комітету України по нагляду за охороною праці та іншими органами
державного нагляду, профспілками і відповідними місцевими
державними адміністраціями";
"6. Структура, чисельність та штатний розпис Державної
експертизи умов праці України затверджуються Міністром праці
України, а державних експертиз умов праці Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя - відповідно Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями.
7. Керівник Державної експертизи умов праці України
призначається Міністром праці України, а керівники державних
експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя - відповідно Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями".
3. Замінити у тексті слова "УРСР", "Української РСР" словом
"України".вгору