Документ 566/94, поточна редакція — Прийняття від 04.10.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо впорядкування розрахунків за
договорами, що укладають суб'єкти підприємницької
діяльності України

З метою забезпечення своєчасного та якісного проведення
розрахунків за договорами, сторонами яких є суб'єкти
підприємницької діяльності України, п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що розрахунки за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами), укладеними суб'єктами підприємницької
діяльності України всіх форм власності, предметом яких є товари
(роботи, послуги), здійснюються відповідно до Уніфікованих правил
та звичаїв для документарних акредитивів Міжнародної торгової
палати, Уніфікованих правил з інкасо Міжнародної торгової палати
( 988_003) (далі - Уніфіковані правила). Суб'єктам підприємницької діяльності України при укладанні та
виконанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
забезпечувати додержання вимог, передбачених Уніфікованими
правилами.
2. Зовнішньоекономічні договори (контракти), укладені
суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності,
предметом яких є товари (роботи, послуги), можуть бути в
установленому порядку визнані недійсними, якщо вони не
відповідають вимогам цього Указу.
3. Дія цього Указу поширюється на відносини, які виникають із
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених після
набрання чинності цим Указом.
4. Розрахунки за іншими договорами, укладеними суб'єктами
підприємницької діяльності України всіх форм власності,
здійснюються відповідно до Уніфікованих правил, якщо це
передбачено такими договорами.
5. Кабінету Міністрів України: опублікувати у двотижневий строк державною мовою України в
газеті "Урядовий кур'єр" Уніфіковані правила та звичаї для
документарних акредитивів Міжнародної торгової палати (у редакції
1983 року), Уніфіковані правила з інкасо Міжнародної торгової
палати (у редакції 1978 року); забезпечувати опублікування державною мовою України наступних
змін до Уніфікованих правил. Такі зміни застосовуються через
десять днів після їх опублікування у газеті "Урядовий кур'єр" до
відносин, що виникають із зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), укладених після опублікування відповідних змін.
6. Кабінету Міністрів України за участю Національного банку
України затвердити у місячний строк Положення про типові платіжні
умови зовнішньоекономічних контрактів, Положення про захисні
застереження до договорів, які передбачають розрахунки в іноземній
валюті.
7. Органам державної виконавчої влади привести свої рішення
(нормативні акти) у відповідність з цим Указом. Рекомендувати Національному банку України привести нормативні
акти у відповідність з цим Указом.
8. Цей Указ набирає чинності через десять днів після
опублікування Уніфікованих правил.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 4 жовтня 1994 року
N 566/94вгору