Про заснування академічної стипендії імені вчених-садівників Симиренків
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 29.04.2004566
Документ 566-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2004, підстава - 882-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 566
Київ
Про заснування академічної стипендії імені
вчених-садівників Симиренків
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
( У назві і тексті постанови слово "стипендія" в усіх відмінках
і формах числа замінено словами "академічна стипендія" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )

З метою вшанування пам'яті великих українських
вчених-садівників Льва Платоновича та Володимира Львовича
Симиренків Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати для студентів аграрних вищих навчальних закладів
академічну стипендію імені вчених-садівників Симиренків.
Установити 12 академічних стипендій для навчальних закладів
I-II рівнів акредитації та 12 академічних стипендій для навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації.
2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені
вчених-садівників Симиренків студентам аграрних вищих навчальних
закладів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 566
ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію імені вчених-садівників Симиренків
студентам аграрних вищих навчальних закладів
( У Положенні слово "стипендія" в усіх відмінках і формах числа
замінено словами "академічна стипендія" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п )
від 12.07.2004 )
1. Академічна стипендія імені вчених-садівників Симиренків
(далі - академічна стипендія) призначається студентам денної форми
навчання (переважно із числа сільської молоді) за спеціальністю
"Плодоовочівництво і виноградарство" або за спеціалізацією
"Плодоовочівництво" в аграрних вищих навчальних закладах I-IV
рівнів акредитації, підпорядкованих Мінагрополітики, які найбільше
відзначилися у навчанні та науково-технічній творчості починаючи з
III курсу.
2. Кандидати на отримання академічної стипендії висуваються
вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів.
3. Призначення академічної стипендії здійснюється один раз на
рік за результатами літньої екзаменаційної сесії наказом
Мінагрополітики.
4. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на
здобуття академічної стипендії, надсилає протягом місяця після
закінчення екзаменаційної сесії Мінагрополітики мотивоване
подання, в якому відзначає успішність (за підсумками сесії)
кандидата, його участь у дослідницьких роботах з питань
плодоовочівництва і виноградарства та в громадському житті
навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої
(педагогічної) ради про висунення кандидата на здобуття
академічної стипендії.
5. Академічна стипендія призначається з першого числа
місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, за
результатами якої студенту призначена зазначена стипендія, у межах
коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих
навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. Розмір
академічної стипендії дорівнює 3,125 мінімальної академічної
стипендії студентів вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )
6. Позбавлення студента академічної стипендії може бути
здійснене наказом Мінагрополітики за поданням відповідного рішення
вченої (педагогічної) ради.вгору