Документ 565-2010-п, попередня редакція — Редакція від 07.10.2014, підстава - 480-2014-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 липня 2010 р. № 565
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 100 від 11.02.2013, № 480 від 23.09.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 100 від 11.02.2013
№ 480 від 23.09.2014}

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ, згідно з додатком.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 100 від 11.02.2013, № 480 від 23.09.2014}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 31

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. № 565
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 480)

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності, є:

строк провадження суб’єктом господарювання охоронної діяльності;

наявність матеріально-технічної бази;

рівень кваліфікації персоналу охорони;

якість здійснення заходів охорони.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенівризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти охоронної діяльності, які:

провадять охоронну діяльність не довше трьох років;

мають у штаті 50 відсотків і більше охоронників першого розряду;

залучають до охоронних заходів позаштатний персонал охорони (у разі письмового повідомлення про це МВС);

не відшкодували згідно із судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяної замовнику охоронних послуг шкоди (у разі письмового повідомлення про це замовником МВС);

під час проведення планової (позапланової) перевірки не підтвердили:

виконання ліцензійних умов щодо розташування пункту централізованого спостереження та наявності транспорту реагування (для суб’єктів, які здійснюють заходи охорони з використанням пунктів централізованого спостереження);

наявності автомобільного транспорту, що має відповідний клас захисту, для охорони цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом (для суб’єктів, які охороняють цінні вантажі під час перевезення).

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти охоронної діяльності, які мають у штаті 50 відсотків і більше охоронників другого розряду.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти охоронної діяльності, які мають у штаті 25 відсотків і більше охоронників не нижче третього розряду.

До суб’єктів охоронної діяльності з незначним ступенем ризику належать також інші суб’єкти, не віднесені до суб’єктів охоронної діяльності з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли за результатами двох останніх планових перевірок суб’єкта господарювання не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства у сфері охоронної діяльності, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 100 від 11.02.2013; в редакції Постанови КМ № 480 від 23.09.2014}вгору