Про затвердження першочергових заходів щодо поліпшення роботи підприємств легкої промисловості
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Заходи від 01.10.2002565-р
Документ 565-2002-р, поточна редакція — Прийняття від 01.10.2002

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 жовтня 2002 р. N 565-р
Київ

Про затвердження першочергових заходів щодо
поліпшення роботи підприємств легкої промисловості

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити першочергові заходи щодо поліпшення роботи
підприємств легкої промисловості (далі - першочергові заходи), що
додаються.
2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській
міським держадміністраціям забезпечити виконання першочергових
заходів.
3. Мінпромполітики проводити постійний моніторинг виконання
першочергових заходів та інформувати Кабінет Міністрів України про
його результати щороку, до 31 липня та 31 січня.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2002 р. N 565-р
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ
щодо поліпшення роботи підприємств легкої промисловості

------------------------------------------------------------------------------ Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні | | виконавці ------------------------------------------------------------------------------ 1. Проводити роботу щодо ініціювання постійно Мінпромполітики вітчизняними товаровиробниками або Мінекономіки їх об'єднаннями порушення Держмитслужба передбачених законодавством Держкомстат антидемпінгових, антисубсидійних або Укрлегпром спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів легкої промисловості з метою їх захисту від недобросовісної конкуренції на внутрішньому ринку
2. Опрацювати питання включення 2002-2003 роки Мінекономіки виробництва продукції легкої Мінпромполітики промисловості до переліку Рада міністрів пріоритетних видів економічної Автономної діяльності на територіях Республіки Крим, пріоритетного розвитку областей, де обласні, згідно із законодавством Київська та запроваджено спеціальний режим Севастопольська інвестиційної діяльності міські
держадміністрації
3. Вжити заходів щодо зростання -"- Мінпромполітики вітчизняних товарів легкої Мінекономіки промисловості на внутрішньому ринку Держкомінформ і збільшення експорту готових Укрлегпром товарів власного виробництва та товарів більш глибокої переробки
4. Опрацювати питання розширення 2002 рік Мінекономіки доступу вітчизняних товарів легкої Мінпромполітики промисловості на ринок США шляхом МЗС збільшення квот для експорту одягу Укрлегпром та скасування підвищених ставок ввізного мита на взуття походженням з України
5. Вжити заходів щодо припинення листопад 2002 р. Мінекономіки реекспорту шкірсировини з країн, з Мінпромполітики якими укладено угоди про вільну МЗС торгівлю
6. Опрацювати питання та підготувати -"- Мінпраці відповідні пропозиції щодо Пенсійний фонд можливості перегляду системи Мінпромполітики пенсійного забезпечення пільгових Мінфін категорій працівників текстильного виробництва в частині підвищення рівня їх соціального захисту
7. Забезпечити виконання завдань Мінпромполітики Програми інтеграції України до Мінекономіки Європейського Союзу МОЗ ( n0001100-00 ): Укрлегпром
визначити перелік окремих видів грудень 2002 р. -"- продукції легкої промисловості, віднесеної до законодавчо регульованої сфери згідно з принципами ЄС (Закон України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
розробити технічні регламенти з 2003-2005 роки -"- підтвердження відповідності на основі положень Директив ЄС щодо безпеки окремих видів продукції легкої промисловості, віднесеної до законодавчо регульованої сфери згідно з принципами ЄС
розробити національні стандарти, 2002-2007 роки -"- гармонізовані з Директивами ЄС, які регламентують обов'язкові вимоги до продукції легкої промисловості
створити державну лабораторію 2003-2005 роки Мінпромполітики випробування продукції легкої Мінекономіки промисловості на відповідність МОЗ вимогам технічних регламентів Укрлегпром (із статутом юридичної особи) з віднесення її до сфери управління Мінпромполітики та провести її акредитацію в системі ДСТУ ISO/IES 17025-2001
8. Забезпечити проведення ефективної постійно Мінпромполітики технічної політики в легкій Мінекономіки промисловості з метою підвищення технічного рівня виробництва
Сприяти розвитку інноваційної діяльності та залученню інвестицій у галузь в обсязі не менше ніж 50 млн. гривень щороку, зокрема на:
реконструкцію та технічне 2002-2005 роки Луганська переоснащення швейних і взуттєвих облдерж- підприємств Луганської області у адміністрація рамках реалізації програми Мінпромполітики працевлаштування вивільнених під час закриття вугледобувних підприємств працівників
технічне переоснащення обробного 2003-2005 роки Мінпромполітики виробництва ЗАТ "Чинбар" (м. Київ) та колективного підприємства "Крешко" (м. Кременчук)
9. Розглянути доцільність запровадження грудень Державна механізму контролю за перевищенням 2002 податкова граничного обсягу виручки від адміністрація реалізації товарів суб'єктами Мінекономіки підприємницької діяльності - Мінфін фізичними особами, які обрали спосіб оподаткування за єдиним податком, та внести відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів
10. До введення в дію Митного кодексу жовтень Держмитслужба України вирішити питання оформлення 2002 в митному режимі тимчасового ввезення товарів, що тимчасово передані замовниками - нерезидентами виконавцям - резидентам як технологічне обладнання для виконання договорів, укладених відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР )
11. Здійснити заходи по забезпеченню 2002 рік МОЗ
дієвого контролю за додержанням Мінпромполітики санітарного законодавства під час Укрлегпром ввезення товарів легкої промисловості типу "секонд-хенд"вгору