Про затвердження системних класифікаторів, необхідних для функціонування Державного реєстру виборців
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Класифікація від 25.07.2007563-р
Документ 563-2007-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.09.2015, підстава - 673-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 25 липня 2007 р. N 563-р
Київ
Про затвердження системних класифікаторів,
необхідних для функціонування
Державного реєстру виборців
{ Назва Розпорядження із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 3-р ( 3-2011-р ) від 05.01.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 3-р ( 3-2011-р ) від 05.01.2011
Постановою КМ
N 673 ( 673-2015-п ) від 08.09.2015 }

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про
Державний реєстр виборців" ( 698-16 ) затвердити системні
класифікатори, необхідні для функціонування Державного реєстру
виборців, що додаються. { Текст Розпорядження із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 3-р ( 3-2011-р ) від 05.01.2011 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2007 р. N 563-р
СИСТЕМНІ КЛАСИФІКАТОРИ,
необхідні для функціонування
Державного реєстру виборців

------------------------------------------------------------------ | Найменування класифікатора | Структура класифікатора | |--------------------------------+-------------------------------| |Скликання Верховної Ради |номер скликання Верховної Ради | |України |України; | | |дата набуття повноважень | | |Верховної Ради України | | |відповідного скликання; | | |дата припинення повноважень | | |Верховної Ради України | | |відповідного скликання | |--------------------------------+-------------------------------| |Політичні партії в Україні |повна назва політичної партії; | | |скорочена назва політичної | | |партії; | | |дата реєстрації сформованої | | |політичною партією депутатської| | |фракції у Верховній Раді | | |України; | | |дата припинення діяльності | | |сформованої політичною партією | | |депутатської фракції у | | |Верховній Раді України | |--------------------------------+-------------------------------| |Виборчі блоки політичних партій |повна назва виборчого блоку | | |політичних партій; | | |скорочена назва виборчого блоку| | |політичних партій; | | |перелік політичних партій, що | | |входили до складу виборчого | | |блоку станом на день виборів | | |народних депутатів України; | | |дата реєстрації сформованої | | |виборчим блоком політичних | | |партій депутатської фракції у | | |Верховній Раді України; | | |дата припинення діяльності | | |сформованої виборчим блоком | | |політичних партій депутатської | | |фракції у Верховній Раді | | |України | |--------------------------------+-------------------------------| |Країни світу |повна назва країни; | | |скорочена назва країни | |--------------------------------+-------------------------------| |Регіони України, визначені |повна назва регіону; | |частиною другою статті 133 |скорочена назва регіону | |Конституції України | | |( 254к/96-ВР ) | | |--------------------------------+-------------------------------| |Види адміністративно- |повна назва виду | |територіальних одиниць |адміністративно-територіальної | | |одиниці; | | |скорочена назва виду | | |адміністративно-територіальної | | |одиниці | |--------------------------------+-------------------------------| |Перелік адміністративно- |код адміністративно- | |територіальних одиниць |територіальної одиниці; | | |назва адміністративно- | | |територіальної одиниці; | | |дата утворення адміністративно-| | |територіальної одиниці; | | |дата ліквідації або зміни назви| | |адміністративно-територіальної | | |одиниці | |--------------------------------+-------------------------------| |Адміністративно-територіальні |назва адміністративно- | |одиниці, які входять до складу |територіальної одиниці; | |інших адміністративно- |дата включення до складу іншої | |територіальних одиниць |адміністративно-територіальної | | |одиниці; | | |дата виключення із складу іншої| | |адміністративно-територіальної | | |одиниці | |--------------------------------+-------------------------------| |Графічні скорочення в поштових |повна назва типу вулиці | |адресах |(вулиця, проспект, бульвар, | | |площа, провулок тощо); | | |скорочена назва типу вулиці | | |(вулиця, проспект, бульвар, | | |площа, провулок тощо) | |--------------------------------+-------------------------------| |Поштові індекси |назва адміністративно- | | |територіальної одиниці; | | |поштовий індекс | |--------------------------------+-------------------------------| |Найбільш вживані імена виборців |імена виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Найбільш вживані по батькові |по батькові виборців | |виборців | | |--------------------------------+-------------------------------| |Органи ведення Державного |найменування органу ведення | |реєстру виборців |Державного реєстру виборців; | | |поштова адреса органу ведення | | |Державного реєстру виборців; | | |адреса електронної пошти органу| | |ведення Державного реєстру | | |виборців; | | |контактні телефони органу | | |ведення Державного реєстру | | |виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи суб'єктів подання |найменування типу суб'єкта | |відомостей для поновлення |надання відомостей для | |персональних даних Державного |поновлення персональних даних | |реєстру виборців |Державного реєстру виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Суб'єкти подання відомостей для |найменування суб'єкта подання | |поновлення персональних даних |відомостей для поновлення | |Державного реєстру виборців |персональних даних Державного | | |реєстру виборців; | | |поштова адреса суб'єкта подання| | |відомостей для поновлення | | |персональних даних Державного | | |реєстру виборців; | | |контактні телефони суб'єкта | | |подання відомостей для | | |поновлення персональних даних | | |Державного реєстру виборців; | | |адреса електронної пошти | | |суб'єкта подання відомостей для| | |поновлення персональних даних | | |Державного реєстру виборців; | | |прізвище, ім'я, по батькові | | |керівника суб'єкта подання | | |відомостей для поновлення | | |персональних даних Державного | | |реєстру виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Періоди подання відомостей для |назва періоду подання | |поновлення персональних даних |відомостей для поновлення | |Державного реєстру виборців |персональних даних Державного | | |реєстру виборців; | | |дата початку подання відомостей| | |для поновлення персональних | | |даних Державного реєстру | | |виборців; | | |дата закінчення подання | | |відомостей для поновлення | | |персональних даних Державного | | |реєстру виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи вхідних відомостей |назва типу вхідних відомостей; | | |зразок типу вхідних відомостей;| | |код типу вхідних відомостей | |--------------------------------+-------------------------------| |Підстави для подання відомостей |назва підстави для подання | | |відомостей | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи звернень виборців |назва типу звернень виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Підстави для відмови у |назва підстави для відмови у | |задоволенні звернень виборців |задоволенні звернень виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи запитів виборців |назва типу запитів виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Підстави для відмови у |назва підстави для відмови у | |задоволенні запитів виборців |задоволенні запитів виборців | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи повідомлень, що надаються |назва типу повідомлень, що | |виборцям |надаються виборцям | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи суб'єктів перевірки |назва типу суб'єктів перевірки | |достовірності відомостей про |достовірності відомостей про | |виборця |виборця | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи суб'єктів звернення щодо |назва типу суб'єктів звернення | |надання статистичної інформації |щодо надання статистичної | |про кількісні характеристики |інформації про кількісні | |виборчого корпусу |характеристики виборчого | | |корпусу | |--------------------------------+-------------------------------| |Види виборів |назва виду виборів (чергові, | | |позачергові, повторні, | | |проміжні тощо) | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи виборів |назва типу виборів (вибори | | |Президента України, вибори | | |народних депутатів України, | | |місцеві вибори) | |--------------------------------+-------------------------------| |Види референдумів |назва виду референдумів | | |(всеукраїнський, місцевий) | |--------------------------------+-------------------------------| |Вибори та референдуми |назва виборів або референдумів | | |(із зазначенням питань, | | |винесених на референдум); | | |дата проведення виборів; | | |дата проведення референдуму; | | |дата визнання виборів такими, | | |що не відбулися; | | |дата визнання референдуму | | |таким, що не відбувся; | | |дата визнання результатів | | |референдуму недійсними | |--------------------------------+-------------------------------| |Територіальні виборчі округи |номер територіального виборчого| | |округу; | | |назва територіального виборчого| | |округу; | | |опис територіального виборчого | | |округу; | | |назва центру територіального | | |виборчого округу; | | |поштова адреса територіальної | | |(окружної) виборчої комісії | | |територіального виборчого | | |округу; | | |контактні телефони | | |територіальної (окружної) | | |виборчої комісії | | |територіального виборчого | | |округу; | | |прізвище, ім'я та по батькові | | |голови територіальної | | |(окружної) виборчої комісії | | |територіального виборчого | | |округу | |--------------------------------+-------------------------------| |Типи виборчих дільниць |назва типу виборчих дільниць | |--------------------------------+-------------------------------| |Види виборчих дільниць за |назва виду виборчих дільниць; | |кількістю виборців |мінімальна кількість виборців | | |на виборчій дільниці; | | |максимальна кількість виборців | | |на виборчій дільниці | |--------------------------------+-------------------------------| |Виборчі дільниці |номер виборчої дільниці; | | |тип виборчої дільниці; | | |вид виборчої дільниці; | | |опис виборчої дільниці. | ------------------------------------------------------------------
{ Системні класифікатори із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням КМ N 3-р ( 3-2011-р ) від 05.01.2011, Постановою КМ
N 673 ( 673-2015-п ) від 08.09.2015 }вгору