Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990562-XII
Документ 562-XII, поточна редакція — Редакція від 04.06.1993, підстава - 3180-XII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Земельного
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 10, ст.99 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2536-XII ( 2536-12 ) від 03.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.561
Законом
N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Земельний кодекс Української РСР ( 561-12 ), крім глави 5,
ввести в дію з 15 березня 1991 року, а главу 5 - з 1 липня 1992
року. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2536-12 від 03.07.92 )
2. Надалі до приведення земельного законодавства Української
РСР у відповідність із Земельним кодексом Української РСР
застосовуються чинні акти законодавства Української РСР, оскільки
вони не суперечать Кодексу.
3. Земельний кодекс Української РСР застосовується до
правовідносин, що виникнуть після введення Кодексу в дію, тобто з
15 березня 1991 року, крім правовідносин, передбачених главою 5
Кодексу, до яких ця глава застосовується з 1 липня 1992 року.
( Частина перша пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
ВР N 2536-12 від 03.07.92 ) До земельних правовідносин, що виникнуть до 15 березня 1991
року (а до правовідносин щодо земельного податку і орендної плати
- до 1 липня 1992 року), Земельний кодекс Української РСР
застосовується до тих прав і обов'язків, які виникнуть після
введення Кодексу в дію. ( Частина друга пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92 )
4. Право на проведення геологознімальних, пошукових та інших
розвідувальних робіт, дозвіл на які видано до 15 березня 1991
року, зберігається до закінчення строку, обумовленого при видачі
дозволу.
5. Встановити, що: рішення про надання і вилучення земельних ділянок, прийняті
до 15 березня 1991 року відповідними органами в межах їх
компетенції, але не виконані на час введення Земельного Кодексу
Української РСР в дію, підлягають виконанню відповідно до вимог
Кодексу; громадяни, підприємства, установи, організації, які мають у
користуванні земельні ділянки, надані їм до введення в дію
Кодексу, зберігають свої права на користування до оформлення ними
у встановленому порядку прав власності на землю або
землекористування; ( Абзац третій пункту 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 ) обчислення строку, передбаченого пунктом 8 частини першої
статті 27 Кодексу, починається з часу введення його в дію.
6. Раді Міністрів Української РСР підготувати і подати на
розгляд Верховній Раді Української РСР такі проекти законодавчих
актів: до 15 січня 1991 року - про порядок вирішення питань про
надання і вилучення земельних ділянок та форми державних актів на
право володіння і право постійного користування землею; до 1 лютого 1991 року - про зміни і доповнення чинних
законодавчих актів Української РСР, що випливають із Земельного
Кодексу Української РСР; до 1 липня 1991 року - про порядок і ставки оподаткування та
граничні розміри орендної плати за землю; протягом 1991 року - проекти інших законодавчих актів з
питань регулювання земельних відносин, що випливають із Земельного
кодексу Української РСР. До 1 лютого 1991 року встановити форму договору на право
тимчасового користування землею і порядок його реєстрації. До 1 липня 1991 року привести рішення Уряду Української РСР у
відповідність із Земельним Кодексом Української РСР. До 1 липня 1991 року прийняти рішення Уряду з інших питань,
віднесених Кодексом до компетенції Ради Міністрів Української РСР. Протягом 1991 року забезпечити перегляд і скасування
міністерствами, державними комітетами і відомствами Української
РСР їх нормативних актів, що суперечать Земельному кодексу
Української РСР.
7. Визнати таким, що втратив чинність з 15 березня 1991 р.,
Земельний кодекс Української РСР, затверджений Законом Української
РСР від 8 липня 1970 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р.,
додаток до N 29, ст.205; 1977 р., N 43, ст. 508; 1981 р., N 12,
ст.178; 1983 р., N 8, ст.125; 1985 р., N 11, ст.205, N 17, ст.415;
1988 р., N 1, ст.5, N 45, ст.1070), крім статті 14 (в редакції
Указу Президії Верховної Ради УРСР від 24 грудня 1987 р.
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1988 р., N 1, ст.5), яка
визнається такою, що втратила чинність з 1 липня 1992 року. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12
від 03.07.92 )

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 18 грудня 1990 року
N 562-XIIвгору