Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.08.1994560
Документ 560-94-п, поточна редакція — Редакція від 24.12.2016, підстава - 946-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 серпня 1994 р. N 560
Київ
Про стипендії Кабінету Міністрів України
для молодих вчених
{ Додатково див. Постанови КМ
N 296 ( 296-95-п ) від 19.04.95
N 1014 ( 1014-95-п ) від 18.12.95 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004
N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012
N 473 ( 473-2013-п ) від 03.07.2013
N 694 ( 694-2013-п ) від 18.09.2013
N 946 ( 946-2016-п ) від 14.12.2016 }

{ Установити з 1 січня 2006 р. розмір стипендій Кабінету
Міністрів України для молодих учених у сумі 270 гривень
кожна згідно з Постановою КМ N 1275 ( 1275-2005-п ) від
24.12.2005 }
{ Установити з 1 січня 2009 р. розмір стипендій Кабінету
Міністрів України для молодих учених у сумі 810 гривень
кожна згідно з Постановою КМ N N 757 ( 757-2008-п ) від
27.08.2008 }
{ Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендій Кабінету
Міністрів України для молодих учених у розмірі одного
прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна згідно
з Постановою КМ N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012 }
{ У назві та тексті Постанови слово "учених" замінити словом
"вчених" згідно з Постановою КМ N 946 ( 946-2016-п ) від
14.12.2016 }

З метою підтримки молодих вчених наукових установ,
організацій і вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Заснувати 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих вчених, які успішно проводять наукові
дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже
досягли визнаних результатів. Стипендії призначаються за рішенням
президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і
техніки терміном на два роки і виплачуються стипендіатам за місцем
їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу,
іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії, різних
доплат і надбавок. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003,
N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012, N 473 ( 473-2013-п ) від
03.07.2013 }
Схвалити поданий Комітетом по Державних преміях України в
галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України на 1994 рік
розподіл зазначених стипендій між науковими установами,
організаціями та вищими навчальними закладами, що додається.
Надати Комітетові право вносити у разі потреби уточнення до
цього розподілу за мотивованим поданням міністерств і національних
галузевих академій наук. { Абзац третій пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 694 ( 694-2013-п ) від
18.09.2013, N 946 ( 946-2016-п ) від 14.12.2016 } { Пункт 1 втратив чинність з 01.10.95 в частині розміру стипендій
згідно з Постановою КМ Постанови КМ N 1014 ( 1014-95-п ) від
18.12.95; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004 }
2. Затвердити Положення про стипендії Кабінету Міністрів
України для молодих вчених, що додається.
3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно
починаючи з 1995 року передбачати у проектах плану економічного і
соціального розвитку та державного бюджету фінансування видатків,
пов'язаних з виплатою зазначених стипендій. У 1994 році витрати на
цю мету передбачити при уточненні показників державного бюджету.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 1994 р. N 560

РОЗПОДІЛ
стипендій Кабінету Міністрів України для
молодих учених на 1994 рік науковим установам,
організаціям і вищим навчальним закладам
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | Кількість стипендій ————————————————————————————————————————————————————————————————— Міносвіти 200
МОЗ 35
Мінсільгосппрод 30
Українська академія аграрних наук 25
Академія медичних наук 8
Академія педагогічних наук 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 1994 р. N 560

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Кабінету Міністрів України
для молодих вчених
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 946 ( 946-2016-п ) від 14.12.2016 }

{ У тексті Положення слова "Комітет по Державних преміях
України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів
України" в усіх відмінках замінено словами "Комітет з
Державних премій України в галузі науки і техніки" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003 }
{ У тексті Положення слова "галузева академія наук" у всіх
відмінках і формах числа замінено словами "національна
галузева академія наук" у відповідному відмінку і числі
згідно з Постановою КМ N 694 ( 694-2013-п ) від
18.09.2013 }
{ У тексті Положення слово "відомства" в усіх відмінках
виключено згідно з Постановою КМ N 946 ( 946-2016-п )
від 14.12.2016 }

1. Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих
вчених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки вчених,
які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні
науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій
справі. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946
( 946-2016-п ) від 14.12.2016 }

2. { Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 2024 ( 2024-2003-п ) від 26.12.2003 }
Розподіл стипендій для наукових установ, організацій та вищих
навчальних закладів проводить Комітет з Державних премій України в
галузі науки і техніки за мотивованим поданням відповідних
міністерств та національних галузевих академій наук.
3. Стипендії призначаються на конкурсних засадах за рахунок
цільових коштів державного бюджету і перераховуються Комітетом з
Державних премій України в галузі науки і техніки для виплати
стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково
до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної)
академічної стипендії аспіранта, ад’юнкта, докторанта, різних
доплат і надбавок. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004, N 946 ( 946-2016-п ) від
14.12.2016 }
4. Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може
перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче
другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають
науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на
час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.
На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники,
науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти,
інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ,
організацій, вищих навчальних закладів.
Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у
претендента вагомих наукових результатів, а також можливість
проводити наукові дослідження. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 946 ( 946-2016-п ) від
14.12.2016 }
5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем
їхньої основної роботи (навчання) вчені (наукові,
науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій,
вищих навчальних закладів міністерств та національних галузевих
академій наук за наявності письмових рекомендацій не менше двох
докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і
здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на
засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього
проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946
( 946-2016-п ) від 14.12.2016 }
6. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття
рекомендацій про їх призначення покладається на колегії
міністерств і президії національних галузевих академій наук, яким
виділена відповідна кількість стипендій.
Умови та порядок проведення зазначених конкурсів визначає
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.
7. Колегії міністерств та президії національних галузевих
академій наук, яким виділені стипендії, двічі на рік (до 25 квітня
і до 25 жовтня) передають Комітетові з Державних премій України в
галузі науки і техніки свої рекомендації щодо призначення
стипендій на існуючі вакансії. Остаточне рішення про присудження
стипендій приймається після затвердження їх президією Комітету. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946
( 946-2016-п ) від 14.12.2016 }
8. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової
установи, організації, вищого навчального закладу, де працює
(навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його
наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним
результати до відповідного міністерства або президії відповідної
національної галузевої академії наук. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946
( 946-2016-п ) від 14.12.2016 }
9. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням
вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової
установи, організації, вищого навчального закладу, що висувала
стипендіата, погодженим з відповідним міністерством або
відповідною національною галузевою академією наук.
При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не
нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років стипендіатом,
який має науковий ступінь доктора наук або навчається в
докторантурі, виплата стипендії припиняється. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 946 ( 946-2016-п ) від
14.12.2016 }вгору