Документ 559-94-п, поточна редакція — Прийняття від 16.08.1994

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 серпня 1994 р. N 559
Київ
Про затвердження Положення про порядок державної
реєстрації іноземних суден, що експлуатуються
на умовах договору бербоут-чартеру суб'єктами
підприємницької діяльності, та розмір збору
за паралельну державну реєстрацію цих суден

На виконання Указу Президента України від 25 квітня 1994 р.
N 187 ( 187/94 ) "Про паралельну державну реєстрацію іноземних
суден, що експлуатуються суб'єктами підприємницької діяльності"
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок державної реєстрації
іноземних суден, що експлуатуються на умовах договору
бербоут-чартеру суб'єктами підприємницької діяльності (додається).
2. Установити, що за паралельну державну реєстрацію іноземних
суден у Державному судновому реєстрі України, в тому числі
внесення змін до Реєстру та виключення з Реєстру, з фрахтувальника
справляється збір у розмірі 120 відсотків суми збору,
встановленого за державну реєстрацію українських суден, який
зараховується на рахунок органу державної реєстрації.
3. Міністерству транспорту: створити Державний реєстр суден України; затвердити за погодженням із заінтересованими міністерствами
та відомствами порядок ведення Державного суднового реєстру
України, Суднової книги України та форми відповідних суднових
документів.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 серпня 1994 р. N 559

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок державної реєстрації іноземних суден,
що експлуатуються на умовах договору бербоут-чартеру
суб'єктами підприємницької діяльності

1. Паралельна державна реєстрація іноземних суден, що
експлуатуються на умовах бербоут-чартеру суб'єктами
підприємницької діяльності, крім підприємств з іноземними
інвестиціями (далі - паралельна реєстрація), - це включення на
визначений термін до Державного суднового реєстру України
іноземного судна, яке зареєстровано компетентним органом іноземної
держави.
2. Іноземне судно вважається таким, що експлуатується на
умовах договору бербоут-чартеру, коли фрахтувальник на час дії
цього договору набуває права володіння та користування судном,
здійснення управління і оперативного контролю за судном, призначає
і звільняє капітана та екіпаж судна, має права і несе
відповідальність перед третіми особами так, як би він був
судновласником, за винятком права продавати та заставляти судно.
3. Паралельна реєстрація іноземних суден здійснюється
капітанами морських (річкових) портів України (далі - орган
державної реєстрації).
4. Паралельна реєстрація судна здійснюється шляхом внесення
відповідного запису про нього в Державний судновий реєстр України.
Такий запис робиться на підставі заяви фрахтувальника за умови, що
законодавством іноземної держави, в судновий реєстр якої внесено
судно, дозволена паралельна реєстрація. Фрахтувальник разом із заявою подає такі документи: копію договору фрахтування; письмовий дозвіл судновласника на паралельну реєстрацію; письмовий дозвіл на паралельну реєстрацію компетентного
органу іноземної держави, до суднового реєстру якої внесено це
судно (далі - держава іноземної реєстрації судна); письмові дозволи заставодержателів, якщо судно перебуває в
заставі; суднові документи, передбачені чинним законодавством для
державної реєстрації суден в Україні; документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
5. На час дії свідоцтва про паралельну реєстрацію іноземного
судна його перебування в судновому реєстрі іноземної держави не
зупиняється.
6. Паралельна реєстрація не впливає на встановлення,
реєстрацію, передачу, зміну і скасування заставних та інших
майнових прав на судно, до якого застосовується законодавство
держави, де оформлено ці права, а зміни щодо таких прав не
впливають на паралельну реєстрацію в Україні. Такі зміни
підлягають внесенню до Державного суднового реєстру України.
7. Судно зберігає назву, внесену до суднового реєстру
іноземної держави. Така назва не повинна збігатися з назвою
будь-якого іншого судна, внесеного до Державного суднового реєстру
України. Дозволяється зміна назви судна за заявою фрахтувальника,
на що повинен бути письмовий дозвіл судновласника і
заставодержателів якщо такі є. Про зміну назви фрахтувальник
сповіщає відповідний компетентний орган держави іноземної
реєстрації судна.
8. Іноземне судно після паралельної реєстрації набуває права
плавати під Державним прапором України. На зовнішніх частинах
судна обов'язково наносяться назви судна та українського порту
реєстрації. Право плавання під Державним прапором України
засвідчується відповідним свідоцтвом, що видається органом
державної реєстрації.
9. Термін паралельної реєстрації та перереєстрації судна у
Державному судновому реєстрі України може бути продовжено.
Перереєстрація судна провадиться у порядку, передбаченому для його
первинної реєстрації.
10. Іноземне судно, яке включене до Державного суднового
реєстру України, може бути виключене з цього Реєстру: якщо відповідний компетентний орган держави іноземної
реєстрації судна скасує свій дозвіл на паралельну реєстрацію в
Україні; у разі закінчення терміну дії договору бербоут-чартеру; за наявності інших умов, передбачених законодавством України.
11. У разі виключення іноземного судна із Державного
суднового реєстру України органом державної реєстрації видається
відповідне свідоцтво та сповіщається про це компентентний орган
держави іноземної реєстрації цього судна.
12. Фрахтувальник повинен протягом одного місяця з часу
одержання свідоцтва про виключення судна з державної реєстрації
повернути Державному реєстру суден України свідоцтво про право
плавання під Державним прапором України.вгору