Документ 557-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 липня 2015 р. № 557
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 917; 2012 р., № 48, ст. 1887, № 65, ст. 2667; 2013 р., № 8, ст. 282, № 48, ст. 1718), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 557

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

1. Пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

“4) на закупівлю витратних матеріалів та послуг для закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу пацієнтам нефрологічного профілю, які потребують лікування методом гемодіалізу.”.

2. У пункті 4:

1) перше речення після слів “Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим,” доповнити словами “департаменти і”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом використання коштів для забезпечення витратними матеріалами закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу пацієнтам нефрологічного профілю, які потребують лікування методом гемодіалізу, є територіальні органи охорони здоров’я.”.

3. Пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:

“МОЗ може коригувати заявки на закупівлю товарів і послуг, подані територіальними органами охорони здоров’я та підпорядкованими установами пропорційно фактичному обсягу фінансування видатків. Про результати коригування бюджетних призначень МОЗ повідомляє територіальним органам охорони здоров’я та підпорядкованим установам.

Коригування заявок на закупівлю товарів і послуг територіальним органам охорони здоров’я та підпорядкованим установам здійснюється з урахуванням залишків лікарських засобів і виробів медичного призначення та результатів закупівлі в межах загальної суми бюджетних призначень, які були визначені за кожним напрямом використання коштів.”.

4. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

“Використання залишків лікарських засобів і виробів медичного призначення, закуплених за рахунок бюджетних коштів у попередніх роках, може здійснюватись у поточному році для надання медичної допомоги у розрізі інших захворювань в установленому МОЗ порядку.”.вгору