Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013557
Документ 557-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.07.2018, підстава - 469-2018-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2013 р. № 557
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 469-р від 04.07.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 557

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У розділі “Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення” Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2426; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 7, ст. 249; № 90, ст. 3644):

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“МОН - щодо дітей дошкільного, шкільного віку та молоді, яка навчається;”;

2) доповнити розділ після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Мінмолодьспорт - щодо молоді; ”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п’ятнадцятим;

3) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

“На базовому рівні професійна орієнтація населення здійснюється навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, реабілітаційними установами, медико-соціальними експертними комісіями, територіальними органами Державної служби зайнятості, центрами професійної орієнтації населення, молодіжними центрами праці, військовими комісаріатами, установами виконання покарань, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, що надають послуги з професійної орієнтації.”.

2. У Положенні про Раду з питань професійної орієнтації населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 5, ст. 132; 2011 р., № 61, ст. 2443; 2013 р., № 43, ст. 1542):

1) абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції:

“До складу Ради входять по одному заступнику Міністра соціальної політики, Міністра освіти і науки, Міністра молоді та спорту, Міністра охорони здоров’я, Міністра фінансів, Голови Державної служби зайнятості, Голови ДПтС, а також академік - секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук, вісім представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських громадських організацій, інших громадських об’єднань і вісім представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців за їх згодою.”;

2) в абзаці другому пункту 6 і абзаці третьому пункту 9 слова “Державний центр зайнятості,” виключити;

3) в другому реченні абзацу другого пункту 6 слово “першому” виключити;

4) пункт 12 після слова “Мінсоцполітики” доповнити словами ”за сприяння Державної служби зайнятості.”.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ № 469-р від 04.07.2018}вгору