Документ 554-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 липня 2018 р. № 554
Київ

Про запровадження національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020

З метою виконання зобов’язань України, що випливають з положень угод про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, та визначення механізму їх виконання Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Уповноважити здійснювати функції:

Національного органу управління спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі;

Національного контрольно-контактного пункту спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 - Міністерство фінансів, у тому числі шляхом виконання окремих завдань Державною аудиторською службою та Аудиторською палатою (за згодою);

представника України в Групі аудиторів спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 - Рахункову палату (за згодою).

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Державній аудиторській службі забезпечити у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою функціонування структурних підрозділів, відповідальних за виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 55ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 554

ПОРЯДОК
функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020

1. Цей Порядок визначає процедуру функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 (далі - спільні операційні програми прикордонного співробітництва), розподіл функцій та обов’язків між державними органами для виконання таких програм, враховуючи положення Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва “Україна - Польща - Білорусь 2014-2020”, Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва “Україна - Угорщина - Словаччина - Румунія 2014-2020”, Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва “Україна - Румунія 2014-2020” та Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва “Басейн Чорного моря 2014-2020”.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

авансовий платіж - частина гранту, що перераховується на рахунок головного партнера та/або партнера (партнерів) для реалізації проекту спільних операційних програм прикордонного співробітництва відповідно до умов, визначених грантовим контрактом;

аплікант - юридична особа (резидент або нерезидент), яка подає на конкурс проектну пропозицію;

Аудиторський орган - це орган держави - члена ЄС, який відповідає за проведення аудиту систем управління та контролю в рамках виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва, забезпечує проведення фінансових аудитів проектів та щорічної звітності за цими програмами;

головний партнер (під час державної реєстрації проекту - виконавець, під час укладання грантового контракту - бенефіціар) - юридична особа (резидент або нерезидент), що є одержувачем гранту, укладає грантовий контракт, угоду про партнерство та несе відповідальність за реалізацію проекту в цілому та цільове використання коштів;

грант (грантові кошти) - кошти Європейського Союзу, що надаються на безоплатній та безповоротній основі головному партнерові та/або партнерові (партнерам) для реалізації проекту в рамках спільної операційної програми прикордонного співробітництва;

грантовий контракт - контракт, укладений між головним партнером та Органом управління програми з метою реалізації проекту;

Група аудиторів - це група, яка включає в себе уповноважених представників кожної країни-учасниці спільних операційних програм прикордонного співробітництва та очолюється представником Аудиторського органу;

Імплементаційний Регламент - Імплементаційний Регламент Європейської Комісії від 18 серпня 2014 р. № 897/2014;

кінцевий платіж - частина гранту, що перераховується на рахунок головного партнера та/або партнера (партнерів) після завершення реалізації проекту;

місцеві органи виконавчої влади України в межах дії спільних операційних програм прикордонного співробітництва - обласні державні адміністрації України, на території яких діють спільні операційні програми прикордонного співробітництва;

Національний контрольно-контактний пункт - центральний орган виконавчої влади України, який здійснює координацію роботи з виконання функцій, пов’язаних з організацією та здійсненням фінансового контролю за грантовими коштами на території України відповідно до угод про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва, та забезпечує взаємодію з Держаудитслужбою, Аудиторською палатою, Органами управління спільних операційних програм прикордонного співробітництва та іншими органами, визначеними у цьому Порядку, з метою виконання покладених на нього функцій;

Національний контактний пункт - центральний орган виконавчої влади України, визначений угодами про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва відповідальним за співробітництво з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству на території України;

Національний орган управління - центральний орган виконавчої влади України, який відповідає за координацію та імплементацію спільних операційних програм прикордонного співробітництва на національному рівні, а також за створення та ефективне функціонування національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

незалежний аудитор - відібраний за умовами конкурсу, сертифікований (допущений) незалежний експерт з питань проведення зовнішньої перевірки витрат за міжнародними стандартами аудиту, включений до відповідного Переліку незалежних аудиторів, попередньо відібраних Національним контрольно-контактним пунктом, і який здійснює верифікацію витрат за проектами;

неприйнятні витрати - витрати за грантовим контрактом, які незалежний аудитор та/або органи управління і контролю спільних операційних програм прикордонного співробітництва не вважають прийнятними відповідно до статті 49 Регламенту Європейської Комісії від 18 серпня 2014 р. № 897/2014;

Орган управління - це орган влади держави - члена ЄС, уповноважений Європейською Комісією забезпечувати ефективну імплементацію спільних операційних програм прикордонного співробітництва відповідно до принципів кращої міжнародної практики з фінансового менеджменту;

партнер (під час державної реєстрації проекту - реципієнт) - юридична особа (резидент або нерезидент), що бере участь у реалізації проекту, укладенні та виконанні угоди про партнерство;

повернення неналежно використаних коштів - це повернення грантових коштів на підставі запиту Органу управління, які були перераховані головним партнерам та партнерам та визнані Органом управління такими, що були використані не за призначенням або з порушенням процедур, які використовуються для виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва, та не можуть бути вирахувані з наступних платежів за рахунок гранту;

повернення невикористаної частини гранту - це повернення грантових коштів на підставі заяви Органу управління, які були перераховані головним партнерам та партнерам для реалізації проекту, однак не були використані протягом строку реалізації проекту та використання яких не підтверджено звітами за проектом;

порушення - це недотримання вимог національного законодавства, положень грантового контракту або відповідної угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва, через дії або упущення підприємств, установ чи організацій, залучених до виконання спільних операційних програм, які впливають або можуть вплинути на загальний бюджет ЄС та/або Державний бюджет України та спричинити неналежні витрати коштів;

Представник України в Групі аудиторів - Рахункова палата, яка є членом Групи аудиторів і бере участь в оцінці національної частини системи управління та контролю, а також у проведенні вибіркових аудитів витрат за проектами і річної звітності за відповідною спільною операційною програмою прикордонного співробітництва;

прийнятні витрати - витрати, які фактично понесені бенефіціаром та відповідають критеріям зазначеним у статті 48 Регламенту Європейської Комісії від 18 серпня 2014 р. № 897/2014;

проміжний платіж - частина гранту, що перераховується на рахунок головного партнера та/або партнера (партнерів) протягом строку реалізації проекту;

проект - оформлений документально комплекс дій (процесів), у якому визначаються заходи учасників проекту (головних партнерів, партнерів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених грантовим контрактом строків;

Спільний моніторинговий комітет - це робочий орган спільних операційних програм прикордонного співробітництва, який відповідає за здійснення моніторингу виконання зазначених програм, прийняття рішень національної системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва та до складу якого входять представники всіх країн-учасниць, які мають рівні права та обов’язки;

Спільний оціночний комітет - це робочий орган спільних операційних програм прикордонного співробітництва, який проводить оцінку і відбір проектних пропозицій;

Спільний технічний секретаріат - це робочий орган спільних операційних програм прикордонного співробітництва, створений для допомоги Органу управління, Спільному моніторинговому комітету та у разі потреби Аудиторському органу у виконанні їх функцій;

угода про партнерство - угода, укладена між головним партнером та партнером (партнерами) про спільну реалізацію проекту.

3. Основними завданнями Національного органу управління є:

створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління та контролю на національному рівні;

координація органів системи управління та контролю за виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва на національному рівні;

координація виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва та проектів в їх рамках на території України;

координація співробітництва з Органом управління щодо виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва в Україні;

призначення членів від Української Сторони до складу Спільного моніторингового комітету, Спільного оціночного комітету та інших робочих органів, що можуть створюватися в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

представлення Української Сторони в Спільному моніторинговому комітеті та Спільному оціночному комітеті;

співпраця з Органом управління та Національним контрольно-контактним пунктом шляхом залучення Держаудитслужби з питань організації проведення перевірок витрат в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва та у разі виявлених порушень інформування Органу управління, Аудиторського органу, Національного контрольно-контактного пункту та представника України в Групі аудиторів про відповідні порушення;

співпраця з Національним контрольно-контактним пунктом шляхом залучення Держаудитслужби з питань забезпечення здійснення належного фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням грантових коштів на території України;

інформування Органу управління, Національного контрольно-контактного пункту, Європейської Комісії, Аудиторського органу, Групи аудиторів та Національного контактного пункту про підозру у шахрайстві та виявлені випадки порушень і шахрайства в рамках реалізації проектів спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

надання допомоги у проведенні перевірки відповідності аплікантів проектів критеріям спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та виправлення порушень, що виникають під час реалізації проектів, та інформування про це Органу управління;

здійснення в межах своїх повноважень заходів з метою надання роз’яснень на запити Органу управління щодо застосування національного законодавства у сфері публічних закупівель;

надання підтримки Органу управління та Спільному технічному секретаріату під час укладання контрактів за проектами з метою уникнення дублювання фінансування;

надання допомоги Органу управління у здійсненні його функцій, у тому числі надання статистичних даних та фінансової інформації про стан виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва в Україні та досягнення очікуваних цілей і результатів;

надання допомоги Органу управління в ідентифікації ризиків для виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва на території України;

підтримка Органу управління у поверненні неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту головними партнерами та/або партнерами (резидентами) проектів - бюджетними установами.

4. Основними завданнями Національного контрольно-контактного пункту є:

організація та здійснення фінансового контролю за грантовими коштами, витраченими головними партнерами та партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів спільних операційних програм прикордонного співробітництва, шляхом залучення в установленому порядку до виконання такої функції Держаудитслужби;

співпраця з Національним органом управління щодо формування та ефективного функціонування системи управління і контролю на національному рівні;

формування та оприлюднення критеріїв, встановлених у методичних рекомендаціях спільних операційних програм прикордонного співробітництва до незалежних аудиторів, які можуть бути обрані головним партнером та/або партнером для проведення перевірки витрат за проектами спільних операційних програм прикордонного співробітництва відповідно до міжнародних стандартів аудиту та Імплементаційного Регламенту (у співпраці з Аудиторською палатою);

забезпечення на основі визначених критеріїв конкурсного відбору незалежних аудиторів формування відкритого Переліку незалежних аудиторів, які можуть бути обрані головним партнером та/або партнером для проведення перевірки витрат за проектами спільних операційних програм прикордонного співробітництва, а також внесення змін до зазначеного Переліку, шляхом залучення до виконання таких функцій Аудиторської палати (за згодою);

надання допомоги Спільному технічному секретаріату, Органу управління у проведенні відповідних навчань та тренінгів незалежних аудиторів, відібраних головним партнером та/або партнером, у тому числі щодо спільних операційних програм прикордонного співробітництва, правил реалізації проекту, звітності, національних правил перевірки витрат, заявлених головним партнером та/або партнером, правил та процедур підтвердження витрат за проектами в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва тощо;

здійснення заходів щодо надання роз’яснень на запити Органу управління та інших органів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва щодо застосування національного законодавства у сферах оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту, оплати праці та в інших сферах;

залучення відповідно до запиту Органу управління представників Держаудитслужби для проведення спільних з представниками Органу управління перевірок реалізації проектів на місцях;

проведення відповідно до запиту Органу управління оцінки на відповідність міжнародним стандартам аудиту підготовлених незалежними аудиторами звітів про проведення перевірок витрат шляхом залучення до виконання таких функцій Аудиторської палати (за згодою);

надання допомоги Органу управління у поверненні неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту головними партнерами та/або партнерами (резидентами) проектів - бюджетними установами;

забезпечення здійснення на вимогу Органу управління контролю якості роботи незалежних аудиторів у разі виникнення будь-яких підозр щодо неналежного виконання незалежними аудиторами своїх обов’язків шляхом залучення до виконання таких функцій Аудиторської палати (за згодою);

інформування Органу управління, Національного органу управління та представника України в Групі аудиторів про застосовані до незалежного аудитора санкції у разі виявлення фактів неналежного виконання незалежним аудитором своїх обов’язків, виключення незалежного аудитора з Переліку незалежних аудиторів;

розроблення у співпраці з Органом управління, Спільним технічним секретаріатом та Аудиторською палатою (за згодою) документів для незалежних аудиторів з метою верифікації витрат за проектами, а також для головних партнерів та/або партнерів з метою підготовки звітів.

5. Повноваження представника України в Групі аудиторів:

надання кандидатури уповноваженого представника від України до складу Групи аудиторів, незалежного від інших державних органів, що беруть участь у виконанні програми, а також від незалежних аудиторів, які проводять аудит витрат за проектами;

участь у розробленні процедур для Групи аудиторів та стратегії аудиту зазначеної у статті 28 Імплементаційного Регламенту;

участь у регулярних засіданнях Групи аудиторів під керівництвом Аудиторського органу;

участь у щорічному перегляді та у разі потреби внесення змін до зазначеної стратегії аудиту, яка повинна визначати методологію проведення аудиту щорічної звітності за проектами, методи вибірки, які застосовуються під час проведення аудитів проектів, а також містити план проведення аудитів на поточний рік та на два наступних роки;

надання підтримки Аудиторському органу у проведенні аудитів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва, зокрема системного аудиту, вибіркових аудитів витрат за проектами, а також річної фінансової звітності за програмами на основі затвердженої Групою аудиторів стратегії аудиту;

проведення оцінки національних систем управління та контролю, зокрема в частині їх відповідності спільним операційним програмам прикордонного співробітництва та вимогам законодавства України і ЄС;

участь у підготовці та затвердженні Групою аудиторів щорічних аудиторських звітів, які містять підсумкову інформацію про всі проведені протягом року аудити, в тому числі аналіз виявлених помилок та порушень, як на програмному рівні, так і на рівні проектів, а також про вжиті або заплановані заходи до усунення порушень та помилок;

інформування Національного органу управління та Органу управління про виявлені порушення в установленому Імплементаційним Регламентом порядку.

6. Повноваженням Національного контактного пункту є безпосередня співпраця з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству з метою сприяння його оперативній діяльності на території України відповідно до угод про фінансування спільних операційних програм прикордонного співробітництва.

7. Основними завданнями місцевих органів виконавчої влади України в межах дії спільних операційних програм прикордонного співробітництва є:

участь у роботі Спільного моніторингового комітету, Спільного оціночного комітету та інших робочих органів, що можуть створюватися в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

співпраця з Національним органом управління та Національним контрольно-контактним пунктом з питань забезпечення здійснення належного фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням грантових коштів на території України;

інформування Національного органу управління, Аудиторського органу, Групи аудиторів, Національного контрольно-контактного пункту та Національного контактного пункту про підозру у шахрайстві та виявлені випадки порушень і шахрайства в рамках реалізації проектів спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

сприяння відповідно до запиту Органу управління та/або Національного контрольно-контактного пункту їх представникам у проведенні спільних перевірок реалізації проектів на місцях;

сприяння Національному органу управління у:

- підготовці статистичних даних та фінансової інформації про стан виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва в Україні та досягнення очікуваних цілей і результатів;

- в ідентифікації ризиків для виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва на території України;

- сприяння організації співфінансування за проектами;

- проведенні моніторингу реалізації проектів;

сприяння Національному органу управління та Національному контрольно-контактному пункту у поверненні неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту головними партнерами та/або партнерами (резидентами) проектів - бюджетними установами.

8. Головний партнер та партнер після підписання грантового контракту та угоди про партнерство обирають незалежних аудиторів відповідно до визначених спільними операційними програмами прикордонного співробітництва процедур з Переліку незалежних аудиторів.

9. Головний партнер та партнер забезпечують відповідно до строків, визначених у грантовому контракті та угоді про партнерство, підготовку звітів про хід реалізації проекту.

10. Незалежний аудитор проводить перевірку звітів та витрат і підписує документ (звіт) про результати перевірки з визначенням суми прийнятних витрат, здійснених головним партнером або партнером, та неприйнятних витрат (у разі наявності).

11. Для отримання проміжного та кінцевого платежів партнери надсилають звіти головному партнеру, які складаються із звіту партнера про хід реалізації проекту, документа про результати перевірки витрат незалежним аудитором та запиту на перерахування проміжного або кінцевого платежу. Головний партнер готує узагальнений звіт, до якого додаються документи партнерів. Узагальнений звіт надається Спільному технічному секретаріату.

12. Для отримання авансового платежу головний партнер надсилає запит на перерахування платежу до Спільного технічного секретаріату відповідно до строків, визначених у грантовому контракті.

13. Спільний технічний секретаріат після затвердження узагальненого звіту передає запит на перерахування грантових коштів до Органу управління, який здійснює їх перерахунок головному партнеру.

14. Головний партнер згідно з угодою про партнерство перераховує на рахунок партнера (партнерів) належну йому (їм) частину грантових коштів.

15. Спільний технічний секретаріат разом з Національним контрольно-контактним пунктом шляхом залучення представників Держаудитслужби може проводити перевірки реалізації проектів на місцях з відвідуванням головного партнера та/або партнера, а також об’єктів, які є частиною проектів, для оцінки прогресу у їх реалізації. Перевірка проектів на місцях проводиться відповідно до щорічного плану здійснення контролю, який формується Спільним технічним секретаріатом за результатами аналізу ризиків виявлення неприйнятних витрат.

16. Національний контрольно-контактний пункт шляхом залучення Аудиторської палати (за згодою) забезпечує здійснення контролю якості перевірки витрат, понесених головним партнером або партнером, проведеної незалежним аудитором. Вибір незалежних аудиторів для оцінки якості аудиту здійснюється на підставі вибірки проектів, включених Спільним технічним секретаріатом до щорічного плану здійснення контролю.

17. Національний контрольно-контактний пункт шляхом залучення Аудиторської палати (за згодою) за результатами контролю якості перевірки, проведеної незалежним аудитором, може виключити незалежного аудитора з Переліку незалежних аудиторів у разі виявлення помилок під час проведення ним перевірки витрат, понесених головним партнером або партнером.

18. Національний контрольно-контактний пункт має право отримувати від незалежних аудиторів будь-які документи, що стосуються підтвердження прийнятності витрат, понесених головним партнером або партнером, а також копії інших документів, отриманих незалежним аудитором в ході перевірки.

19. Головний партнер та партнер зобов’язані забезпечити створення умов для проведення перевірок на місцях та доступ до документів за проектом незалежному аудитору та всім органам, зазначеним в цьому Порядку.

20. Контроль якості роботи незалежних аудиторів та якості реалізації проектів здійснюється протягом строку виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва.

21. Головні партнери та партнери зобов’язані забезпечити повернення неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту на запит Органу управління.

22. Головні партнери та партнери, які не забезпечили повернення неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту або ті, які допустили випадки шахрайства під час виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва, не можуть брати участі у конкурсному відборі проектів в рамках майбутніх програм прикордонного співробітництва після 2020 року.

23. Головні партнери та партнери не пізніше ніж протягом місяця після початку реалізації проекту подають Національному органу управління всі відповідні документи для державної реєстрації проекту в установленому законодавством порядку.

24. Моніторинг та контроль проектів здійснюється Національним органом управління разом з Національним контрольно-контактним пунктом, головним партнером та партнером, центральними та місцевими органами виконавчої влади, Спільним технічним секретаріатом (за згодою) та Органом управління (за згодою) під час реалізації проекту і на заключному етапі реалізації.

25. Головні партнери та партнери забезпечують подання незалежному аудитору, місцевим органам виконавчої влади у строки, передбачені грантовим контрактом, звіту про стан реалізації проектів. Перевірені незалежним аудитором звіти подаються Спільному технічному секретаріату. Копія звіту в електронному вигляді надсилається Національному органу управління та місцевим органам виконавчої влади.

26. Місцеві органи виконавчої влади за результатами аналізу поданих звітів готують та подають щокварталу до 10 числа наступного місяця Національному органу управління інформацію про можливі ризики, які можуть негативно вплинути на подальшу реалізацію проектів.

27. Національний орган управління узагальнює надану інформацію та на запит Органу управління надає її для включення до реєстру ризиків в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва.

28. Головні партнери, партнери, Національний орган управління та інші органи спільних операційних програм прикордонного співробітництва забезпечують збереження наявних у них документів (архівування даних), пов’язаних з виконанням спільних операційних програм прикордонного співробітництва та окремих проектів, відповідно до статті 70 Імплементаційного Регламенту.

29. Повернення неналежно витрачених коштів та невикористаної частини гранту здійснюється відповідно до порядку, розробленого Національним контрольно-контактним пунктом разом з Національним органом управління.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2018 р. № 554

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2016 р., № 71, ст. 2374; 2017 р., № 70, ст. 2120; 2018 р., № 4, ст. 164, № 37, ст. 1292):

1) у додатку 1:

у позиції “Мінекономрозвитку” цифри “883****” і “883****” замінити відповідно цифрами “888” і “888”;

у позиції “Мінфін” цифри “726” і “726” замінити відповідно цифрами “744” і “744”;

у позиції “Держаудитслужба” цифри “549” і “549” замінити відповідно цифрами “554” і “554”;

виноску “****”до додатка виключити;

2) у додатку 3 у позиції “Мінфін” цифри “824” і “824” замінити відповідно цифрами “842” і “842”.

2. Пункт 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1936), доповнити підпунктами 67-1-67-5 такого змісту:

“67-1) здійснює координацію роботи з виконання функцій Національного контрольно-контактного пункту спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 на території України;

67-2) здійснює координацію організації проведення аудиту та здійснення контролю за виконанням в Україні спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

67-3) здійснює координацію створення та ведення відкритого переліку незалежних аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

67-4) здійснює координацію організації навчань та тренінгів незалежних аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва;

67-5) здійснює координацію роботи з проведення спільних перевірок реалізації проектів спільних операційних програм прикордонного співробітництва на місцях в Україні та повернення коштів, витрачених не за призначенням в рамках виконання даних програм.”.

3. Пункт 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183), доповнити підпунктом 190-1 такого змісту:

“190-1) здійснює функції Національного органу управління для координації виконання спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 на території України;”.

4. Пункт 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2017 р., № 7, ст. 200, № 73, ст. 2248) викласти в такій редакції:

“9. Установлення заборони міністрам мати більше п’ятьох заступників, включаючи першого заступника міністра та заступника міністра з питань європейської інтеграції (крім Міністра юстиції, який може мати не більше восьми заступників, включаючи першого заступника Міністра, заступника Міністра - Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань виконавчої служби та заступника Міністра з питань державної реєстрації, та Міністра фінансів, який може мати не більше шести заступників, включаючи першого заступника Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції).”.вгору