Документ 554-2013-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 червня 2013 р. № 554
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 260 від 06.03.2019}

Питання удосконалення реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 42 від 12.02.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в межах кожної міжнародної непатентованої назви лікарського засобу з урахуванням відповідного дозування поділяються на такі три групи залежно від їх вартості з урахуванням граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, установлених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 32, ст. 1197):

перша група - лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, вартість яких підлягає частковому відшкодуванню 90 відсотків їх вартості;

друга група - лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, вартість яких підлягає частковому відшкодуванню їх вартості;

третя група - лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, вартість яких не підлягає відшкодуванню їх вартості;

2) дозволяється після декларування зміни оптово-відпускної ціни лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою нижче встановлених Міністерством охорони здоров’я граничних рівнів цін для лікарських засобів першої або другої групи:

відшкодовувати вартість лікарських засобів, які належать до третьої групи;

відносити лікарський засіб, який належить до другої групи, до першої групи;

{Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 42 від 12.02.2014}

3) через два місяці з дня оприлюднення Міністерством охорони здоров’я граничних рівнів оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою оптова торгівля ними здійснюється за цінами, що не перевищують зазначені граничні рівні;

4) реалізація залишків лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які були поставлені в аптечну мережу за оптово-відпускними цінами, що перевищують їх граничні рівні, здійснюється протягом двох місяців з дня оприлюднення Міністерством охорони здоров’я граничних рівнів оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1197, № 45, ст. 1770, № 58, ст. 2342; 2013 р., № 8, ст. 283) і від 5 вересня 2012 р. № 907 “Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 75, ст. 3034) зміни, що додаються.

3. Міністерству охорони здоров’я в місячний строк з дня набрання чинності цією постановою:

1) установити та оприлюднити граничні рівні оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, зареєстровані (перереєстровані) в установленому порядку станом на 1 червня 2013 р., передбачивши врахування індексу споживчих цін на медикаменти до встановлених станом на 1 вересня 2012 р. граничних рівнів оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою;

2) установити рівні часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою за визначеними Міністерством критеріями.

4. Державній службі з лікарських засобів забезпечити:

1) здійснення державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, встановлених вимог щодо рівня цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та наявністю в аптечній мережі лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою першої та другої групи;

2) інформування аптечних закладів про встановлені граничні рівні оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які підлягають відшкодуванню їх вартості.

5. Міністерству охорони здоров’я:

затвердити індикатори оцінки реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на етапах призначення лікарських засобів у закладах охорони здоров’я та їх відпуску в аптечному закладі;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 42 від 12.02.2014}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 554

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 і від 5 вересня 2012 р. № 907

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340:

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слово “генеричні” виключити, а після слів “міжнародних непатентованих назв яких” доповнити словами “та їх комбінації”;

підпункт 7 після слів “міжнародної непатентованої назви” доповнити словами “та/або їх комбінацій”;

2) додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. № 340
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2013 р. № 554)

ПЕРЕЛІК
міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (у вигляді таблеток та капсул) та їх комбінації, на які поширюється дія пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Анатомо-терапевтично-хімічний код

Міжнародна непатентована назва українською мовою

Міжнародна непатентована назва англійською мовою

Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему та їх комбінації

C09AA02

Еналаприл (монопрепарат)

Enalapril

С09ВА02

Еналаприл (комбінація з гідрохлортіазидом)

Enalapril and thiazides

C09AA03

Лізиноприл (монопрепарат)

Lisinopril

С09ВА03

Лізиноприл (комбінація з гідрохлортіазидом)

Lisinopril and thiazides

Блокатори бета-адренорецепторів

C07AB07

Бісопролол (монопрепарат)

Bisoprolol

C07AB02

Метопролол (монопрепарат)

Metoprolol

C07AB12

Небіволол (монопрепарат)

Nebivolol

Антагоністи кальцію та їх комбінації

C08CA01

Амлодипін (монопрепарат)

Amlodipine

С09ВВ03

Амлодипін (комбінація з лізиноприлом)

Amlodipine and lisinopril

C08CA05

Ніфедипін (монопрепарат)*

Nifedipine

__________
*Крім лікарських засобів короткої дії.”.

2. У Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 907:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Часткове відшкодування вартості лікарського засобу здійснюється на рівні затвердженої МОЗ референтної ціни відшкодування на лікарський засіб з урахуванням граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, установлених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 340 “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 32, ст. 1197), але не вище фактичного розміру роздрібної ціни упаковки лікарського засобу, що відпускається аптечним закладом.”;

2) у пункті 3 слова і цифри “станом на 1 вересня 2012 року” виключити.вгору