Документ 553/96, поточна редакція — Редакція від 14.07.2000, підстава - 889/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заходи, пов'язані з прийняттям
Конституції України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

У зв'язку з прийняттям нової Конституції України (254к/96-ВР)
та з метою забезпечення неухильного запровадження в життя всіх її
положень, керуючись частиною другою статті 102 Конституції
України, п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента
України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям за участю Національної Академії наук
України, Академії правових наук України, Академії державного
управління, інших науково-дослідних установ та вищих навчальних
закладів відповідного профілю та з залученням засобів масової
інформації організувати широке роз'яснення нової Конституції
України, а також порядку застосування її положень.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 1997 року: - здійснити заходи по приведенню у відповідність з
Конституцією України нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України; - підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
проекти Законів України про Кабінет Міністрів України, про столицю
України - місто Київ та про місто Севастополь.
3. Міністерству юстиції України підготувати до 1 грудня 1996
року для розгляду у встановленому порядку пропозиції про визнання
такими, що втратили чинність, або такими, що потребують змін,
актів законодавства України.
4. Юридичному управлінню разом з Управлінням з питань
економіки та Управлінням з питань територій Адміністрації
Президента України: - підготувати у тримісячний строк пропозиції щодо приведення
актів Президента України у відповідність з новою Конституцією
України; - підготувати до 1 жовтня 1996 року проекти Законів України
про обласну та про районну державну адміністрацію.
5. Комітету законодавчих ініціатив при Президентові України
разом з Міністерством юстиції України подати у тримісячний строк
пропозиції щодо організації підготовки проектів законів, інших
актів, спрямованих на реалізацію положень нової Конституції
України.
6. Міністерству юстиції України, Міністерству освіти України,
іншим центральним органам виконавчої влади, що мають у своєму
підпорядкуванні навчальні заклади, забезпечити підготовку
відповідних програм та включити до навчальних планів, починаючи з
1996 року, спеціальні курси для вивчення нової Конституції
України.

( Стаття 7 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )

8. Академії правових наук України сформувати у десятиденний
строк авторський колектив з підготовки науково-практичного
коментаря до Конституції України, залучивши до його складу
передусім розробників проекту нової Конституції України, провідних
вчених - суспільствознавців та практичних працівників.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 1996 року
N 553/96вгору