Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013553
Документ 553-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 553
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 “Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546, № 91, ст. 3674) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70





ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 553

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451

1. У Типовій технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженій зазначеною постановою:

1) пункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“інформаційна система портового співтовариства - організаційно-технічна система, що надає можливість за допомогою технічних і програмних засобів адміністрації порту, державним органам, уповноваженим здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, портовим операторам, агентським організаціям (морським агентам) та експедиторам, іншим суб’єктам господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту щодо транспортування або обробки товарів, контейнерів і транспортних засобів (далі - суб’єкти господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту), накопичувати, перевіряти, обробляти, зберігати та передавати інформацію і документи в електронній формі, необхідні для здійснення прикордонного, митного та інших видів контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, та відповідає законодавству України про електронний документообіг.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

2) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

“Після впровадження інформаційної системи портового співтовариства в морському порту вона використовується адміністрацією порту, державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, під час здійснення операцій з товарами і транспортними засобами. Інформаційна система портового співтовариства використовується на підставі угод про інформаційне співробітництво, укладених державним підприємством “Адміністрація морських портів України” з кожним із таких державних органів і суб’єктів господарювання.

Структура та формат обміну даними в інформаційній системі портового співтовариства визначаються державним підприємством “Адміністрація морських портів України”, а в частині обміну інформацією і документами в електронній формі з державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, - за погодженням з такими державними органами.

Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства відмітки державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, проставляються в такій системі.”;

3) у пункті 10:

у першому реченні абзацу другого слова “адміністрації порту та агентської організації” замінити словами “адміністрації порту та/або агентської організації”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:

“Після впровадження в морському порту інформаційної системи портового співтовариства обмін інформацією і документами в електронній формі, необхідними для прийняття рішення про можливість застосування до судна вільної практики, між адміністрацією порту, державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, та суб’єктами господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, здійснюється з використанням такої системи.

Інформація про рішення, прийняті державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пунктах пропуску через державний кордон, щодо застосування вільної практики, передається агентській організації (морському агенту).”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

4) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

“11. Контроль судна каботажного плавання здійснюється службою капітана морського порту після виконання митних формальностей. Про результати контролю судна каботажного плавання служба капітана морського порту інформує орган охорони державного кордону. Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою органу охорони державного кордону в пункт пропуску через державний кордон, до якого прямує судно.”.

2. В абзаці другому пункту 18 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої зазначеною постановою, слово “, радіологічний” виключити.



вгору