Документ 552/97-ВР, перша редакція — Прийняття від 07.10.1997
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України
щодо посилення боротьби з порушеннями
бюджетного законодавства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 51, ст.306 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів України такі зміни:
1. Доповнити Кримінальний кодекс України ( 2001-05 ) статтями
80-3, 80-4 такого змісту:
"Стаття 80-3. Порушення законодавства про бюджетну систему
України
Використання посадовою особою бюджетних коштів не відповідно
до їх цільового призначення або в обсягах, що перевищують
затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо
пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного
фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено
чинним бюджетним законодавством, якщо предметом діянь були
бюджетні кошти у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Такі самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в
особливо великих розмірах, або вчинені повторно, або за попереднім
зговором групою осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна або
без такої.
Примітка. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються
у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування.
Відповідно до статей 80-3, 80-4 великим розміром бюджетних
коштів вважається сума, що в сто і більше разів, а особливо
великим розміром - сума, що в тисячу і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Стаття 80-4. Видання нормативних актів, які змінюють доходи і
видатки бюджету всупереч встановленому законом
порядку
Видання посадовою особою нормативних актів, які змінюють
доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку,
якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
штрафом до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо
великих розмірах, або вчинені повторно, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років".
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05 ):
у пункті 2 частини першої статті 34 слово і цифри "статтею
80-1" замінити словами і цифрами "статтею 80-1, частиною другою
статті 80-3, статтею 80-4";
частину третю статті 112 після цифр "80-1" доповнити цифрами
"80-3, 80-4".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 жовтня 1997 року
N 552/97-ВРвгору