Документ 552-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2015. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту інвалідів, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 32, ст.318)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2012 р., № 31, ст. 381) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", пільги надаються на підставі довідки, що безоплатно видається структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, група та причина інвалідності, а також у відповідних випадках - основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату). Порядок видачі такої довідки та її форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;

2) у другому реченні частини третьої статті 4 Закону України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548) слова "або посвідчення" замінити словами "посвідчення або довідка";

3) у Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2015 р., № 23, ст. 158):

а) в абзаці четвертому частини другої статті 39 слова "(для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка)" замінити словами "(для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга)";

б) абзац другий частини другої статті 41 доповнити словами "чи довідку, на підставі якої надається пільга".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 червня 2015 року
№ 552-VIII
вгору