Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015550
Документ 550-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.08.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. № 550
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1402; 2015 р., № 46, ст. 1489) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 550

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200

1. Абзац четвертий пункту 2 після слів і цифри “згідно з додатком 3” доповнити словами і цифрами “, крім державних пакетів акцій (часток) спільного підприємства товариство з обмеженою відповідальністю “Молдромукртранс” (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Дечебал, 2), транспортно-експедиційного акціонерного товариства “ЕТРАНСА” (Австрія, 1040 Відень, Аргентініенштрассе, 29/1.OG) та товариства з обмеженою відповідальністю “Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ” (Австрія, 1010 Відень, Опернрінг, 9/7), що будуть внесені до статутного капіталу після здійснення заходів, передбачених підпунктом 2-1 пункту 6 цієї постанови, як додатковий внесок”.

2. У пункті 6:

1) у підпункті 1:

абзац другий після слів і цифри “зазначених у додатку 3” доповнити словами і цифрами “, крім державних пакетів акцій (часток) спільного підприємства товариство з обмеженою відповідальністю “Молдромукртранс” (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Дечебал, 2), транспортно-експедиційного акціонерного товариства “ЕТРАНСА” (Австрія, 1040 Відень, Аргентініенштрассе, 29/1.OG) та товариства з обмеженою відповідальністю “Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ” (Австрія, 1010 Відень, Опернрінг, 9/7)”;

абзац третій після слів і цифр “у додатках 2 і 3” доповнити словами і цифрами “, крім державних пакетів акцій (часток) спільного підприємства товариство з обмеженою відповідальністю “Молдромукртранс” (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Дечебал, 2), транспортно-експедиційного акціонерного товариства “ЕТРАНСА” (Австрія, 1040 Відень, Аргентініенштрассе, 29/1.OG) та товариства з обмеженою відповідальністю “Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ” (Австрія, 1010 Відень, Опернрінг, 9/7)”;

абзац четвертий після слів і цифри “у додатку 3” доповнити словами і цифрами “, крім державних пакетів акцій (часток) спільного підприємства товариство з обмеженою відповідальністю “Молдромукртранс” (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Дечебал, 2), транспортно-експедиційного акціонерного товариства “ЕТРАНСА” (Австрія, 1040 Відень, Аргентініенштрассе, 29/1.OG) та товариства з обмеженою відповідальністю “Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ” (Австрія, 1010 Відень, Опернрінг, 9/7)”;

2) доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

“2-1) забезпечити до 31 грудня 2015 р.:

проведення оцінки державних пакетів акцій (часток) спільного підприємства товариство з обмеженою відповідальністю “Молдромукртранс” (Республіка Молдова, м. Кишинів, вул. Дечебал, 2), транспортно-експедиційного акціонерного товариства “ЕТРАНСА” (Австрія, 1040 Відень, Аргентініенштрассе, 29/1.OG) та товариства з обмеженою відповідальністю “Брайтшпур Планунгсгезельшафт мбХ” (Австрія, 1010 Відень, Опернрінг, 9/7);

рецензування звітів про оцінку державних пакетів акцій (часток) господарських товариств, зазначених в абзаці другому цього підпункту;

внесення до статутного капіталу товариства державних пакетів акцій (часток) господарських товариств, зазначених в абзаці другому цього підпункту.”.

3. У пункті 7:

в абзаці четвертому цифри “10” замінити цифрами “12”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“складення Комісією зведеного акта оцінки - у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати надходження від Фонду державного майна рецензій стосовно звітів про оцінку майна, зазначених в абзаці третьому підпункту 1 пункту 6 цієї постанови, з висновком щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;”.вгору