Document 55-97-п, invalid, current version — Loss of force on September 10, 2016, on the basis - 571-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 1997 р. N 55
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 571 ( 571-2016-п ) від 31.08.2016 }
Про оплату праці працівників центрів перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування
державних підприємств, установ та організацій
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001
N 218 ( 218-2005-п ) від 30.03.2005
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )
( У назві та тексті Постанови слова "центрів підвищення
кваліфікації державних службовців і керівників" замінено
словами "центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування" згідно з Постановою КМ N 218 ( 218-2005-п )
від 30.03.2005 )

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 1996 р.
N 247 ( 247/96 ) "Про доповнення статті 6 Указу Президента України
від 30 травня 1995 р. N 398" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Установити працівникам центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування державних підприємств, установ та
організацій: 1) посадовий оклад директора зазначеного центру Автономної
Республіки Крим - на рівні посадового окладу начальника
управління, самостійного відділу міністерства Автономної
Республіки Крим; 2) посадові оклади директорів обласних, Київського та
Севастопольського міських центрів - на рівні посадових окладів
начальників управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Надати право директорам центрів, зазначених у пунктах 1 та 2
цієї постанови, установлювати посадові оклади заступників
директорів центрів на 2-7 відсотків нижче від свого посадового
окладу; 3) посадові оклади керівників навчально-методичного та
навчально-організаційного відділів центру Автономної Республіки
Крим - на рівні посадового окладу начальника відділу у складі
управління, підвідділу у складі самостійного відділу міністерства
Автономної Республіки Крим, начальників зазначених відділів
обласних, Київського та Севастопольського міських центрів - на
рівні посадових окладів начальників відділів у складі управлінь
відповідних державних адміністрацій; 4) інші умови оплати праці (премії, доплати, надбавки тощо)
працівників центрів, зазначених у пунктах 1, 2, 3 цієї постанови,
- згідно з умовами оплати праці працівників відповідних органів
виконавчої влади; 5) посадові оклади науково-педагогічних та інших працівників
центрів, не передбачених цією постановою, - на рівні посадових
окладів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" для відповідних
категорій працівників вищих навчальних закладів III та IV рівнів
акредитації. ( Підпункт 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 541 ( 541-2001-п ) від 18.05.2001, N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ
Інд.49on top