Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.201055
Документ 55-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2016, підстава - 1121-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 січня 2010 р. N 55
Київ
Про впорядкування транслітерації
українського алфавіту латиницею
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014
N 1121 ( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }

З метою впорядкування транслітерації українського алфавіту
латиницею Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити таблицю транслітерації українського алфавіту
латиницею, що додається.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121
( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 55
ТАБЛИЦЯ
транслітерації українського алфавіту латиницею

------------------------------------------------------------------ | Український | Латиниця | Позиція у | Приклади написання | | алфавіт | | слові |--------------------------| | | | |українською | латиницею | | | | | мовою | | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Аа | Aa | |Алушта |Alushta | | | | |Андрій |Andrii | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Бб | Bb | |Борщагівка |Borshchahivka| | | | |Борисенко |Borysenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Вв | Vv | |Вінниця |Vinnytsia | | | | |Володимир |Volodymyr | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Гг | Hh | |Гадяч |Hadiach | | | | |Богдан |Bohdan | | | | |Згурський |Zghurskyi | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Ґґ | Gg | |Ґалаґан |Galagan | | | | |Ґорґани |Gorgany | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Дд | Dd | |Донецьк |Donetsk | | | | |Дмитро |Dmytro | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Ее | Ee | |Рівне |Rivne | | | | |Олег |Oleh | | | | |Есмань |Esman | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Єє | Ye | на початку |Єнакієве |Yenakiieve | | | | слова |Гаєвич |Haievych | | | ie | в інших |Короп'є |Koropie | | | | позиціях | | | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Жж | Zh zh | |Житомир |Zhytomyr | | | | |Жанна |Zhanna | | | | |Жежелів |Zhezheliv | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Зз | Zz | |Закарпаття |Zakarpattia | | | | |Казимирчук |Kazymyrchuk | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Ии | Yy | |Медвин |Medvyn | | | | |Михайленко |Mykhailenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Іі | Ii | |Іванків |Ivankiv | | | | |Іващенко |Ivashchenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Її | Yi | на початку |Їжакевич |Yizhakevych | | | | слова |Кадиївка |Kadyivka | | | i | в інших |Мар'їне |Marine | | | | позиціях | | | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Йй | Y | на початку |Йосипівка |Yosypivka | | | | слова |Стрий |Stryi | | | i | в інших |Олексій |Oleksii | | | | позиціях | | | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Кк | Kk | |Київ |Kyiv | | | | |Коваленко |Kovalenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Лл | Ll | |Лебедин |Lebedyn | | | | |Леонід |Leonid | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Мм | Mm | |Миколаїв |Mykolaiv | | | | |Маринич |Marynych | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Нн | Nn | |Ніжин |Nizhyn | | | | |Наталія |Nataliia | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Оо | Oo | |Одеса |Odesa | | | | |Онищенко |Onyshchenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Пп | Pp | |Полтава |Poltava | | | | |Петро |Petro | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Рр | Rr | |Решетилівка |Reshetylivka | | | | |Рибчинський |Rybchynskyi | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Сс | Ss | |Суми |Sumy | | | | |Соломія |Solomiia | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Тт | Tt | |Тернопіль |Ternopil | | | | |Троць |Trots | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Уу | Uu | |Ужгород |Uzhhorod | | | | |Уляна |Uliana | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Фф | Ff | |Фастів |Fastiv | | | | |Філіпчук |Filipchuk | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Хх | Kh kh | |Харків |Kharkiv | | | | |Христина |Khrystyna | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Цц | Ts ts | |Біла Церква |Bila Tserkva | | | | |Стеценко |Stetsenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Чч | Ch ch | |Чернівці |Chernivtsi | | | | |Шевченко |Shevchenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Шш | Sh sh | |Шостка |Shostka | | | | |Кишеньки |Kyshenky | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Щщ |Shch shch | |Щербухи |Shcherbukhy | | | | |Гоща |Hoshcha | | | | |Гаращенко |Harashchenko | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Юю | Yu | на початку |Юрій |Yurii | | | | слова |Корюківка |Koriukivka | | | iu | в інших | | | | | | позиціях | | | |-------------+----------+------------+------------+-------------| | Яя | Ya | на початку |Яготин |Yahotyn | | | | слова |Ярошенко |Yaroshenko | | | ia | в інших |Костянтин |Kostiantyn | | | | позиціях |Знам'янка |Znamianka | | | | |Феодосія |Feodosiia | ------------------------------------------------------------------
_______________
Примітка: 1. Буквосполучення "зг" відтворюється латиницею як "zgh"
(наприклад, Згорани - Zghorany, Розгон - Rozghon) на
відміну від "zh" - відповідника української літери
"ж".
2. М'який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних
назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери
латиницею.

{ Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п ) і від 27 листопада 1998
р. N 1873 ( 1873-98-п ) втратили чинність на підставі Постанови КМ
N 1121 ( 1121-2015-п ) від 23.12.2015 }вгору