Документ 549-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.01.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.02.2007. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Господарського кодексу України
щодо порядку відчуження державного майна
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.106 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 384, N 31, ст. 420) такі зміни:
 
     1) друге речення частини п'ятої статті 75 замінити двома реченнями такого змісту: "Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими законами";
 
     2) частину п'яту статті 75 та частину четверту статті 77 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України";
 
     3) статтю 141 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
     "6. Відчуження суб'єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Продаж суб'єктом господарювання державного майна, яке належить до основних фондів, здійснюється лише на конкурентних засадах".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 9 січня 2007 року
N 549-Vвгору