Документ 548-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 22.03.2003


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за порушення порядку
проведення розрахунків
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.147 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1. Статтю 155-1 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 155-1. Порушення порядку проведення розрахунків
 
     Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг -
 
     тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти -
 
     тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб уповноважених банків або суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з операцій купівлі-продажу іноземної валюти, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
     2. У частині першій статті 218 цифри "155-1" виключити.
 
     3. Статтю 221 після слів та цифр "частиною другою статті 154" доповнити словом та цифрами "статтею 155-1".
 
     4. У частині першій статті 234-2 слова "порушенням порядку проведення розрахунків із споживачами та" виключити, а слово та цифри "статті 155-1, 164-1" замінити словом та цифрами "стаття 164-1".
 
     5. У статті 255:
 
     1) у пункті 1 частини першої:
 
     а) в абзаці другому цифри "154 - 157" замінити цифрами "154, 155, 155-2 - 157";
 
     б) абзац "органів податкової служби (статті 51-2, 164, 164-5, 177-2)" після цифр "51-2" доповнити цифрами "155-1";
 
     2) у частині другій:
 
     а) у пункті 14 слово і цифри "статті 77-1, 155-1" замінити словом і цифрами "стаття 77-1";
 
     б) пункт 15 виключити.
 
     6. Частину першу статті 294 після слів та цифр "частиною другою статті 154" доповнити словом та цифрами "статтею 155-1".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 548-IVвгору