Документ 547-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.09.2010, підстава - 796-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 1999 р. N 547
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 796 ( 796-2010-п ) від 27.08.2010 }
Про внесення змін і доповнень до переліку,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися
державними навчальними закладами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 38 ( 38-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 30, число 47,
с. 20), зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 1999 р. N 547
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними навчальними закладами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1997 р. N 38 ( 38-97-п )
1. Викласти в новій редакції:
пункт 18 розділу 1:
"18) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними
планами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах";
пункт 6 розділу 6:
"6) фото-, кіно-, аудіо- і відеопослуги";
пункт 4 розділу 8:
"4) проживання в гуртожитках навчальних закладів".
2. Пункт 20 розділу 1 і пункт 5 розділу 8 виключити.
3. Розділ 9 доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
"5) поліграфічні послуги та видавнича діяльність;
6) користування комп'ютерною мережею "Internet".
4. Доповнити перелік приміткою такого змісту:
"Примітка. Платні послуги, передбачені у пунктах 16, 18
розділу 1, пункті 1 розділу 3, пунктах 1, 2, 3 розділу 4,
надаються дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування
батьків, безоплатно".

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору