Про заходи щодо вдосконалення підготовки офіцерських кадрів для Збройних Сил
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.1995547
Документ 547-95-п, поточна редакція — Редакція від 23.10.2009, підстава - 1082-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 липня 1995 р. N 547
Київ
Про заходи щодо вдосконалення підготовки
офіцерських кадрів для Збройних Сил

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1036 ( 1036-97-п ) від 19.09.97
N 1220 ( 1220-97-п ) від 06.11.97
N 344 ( 344-2007-п ) від 01.03.2007
N 1082 ( 1082-2009-п ) від 14.10.2009 }

З метою подальшого вдосконалення підготовки офіцерських
кадрів для Збройних Сил Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Перетворити:
Сумське вище військове артилерійське командне училище у
Військовий інститут артилерії при Сумському державному
університеті з розміщенням на базі зазначеного училища.
Міністерству оборони передбачити формування наукового центру
артилерії Військового інституту артилерії при Сумському державному
університеті;
Полтавське вище військове командне училище зв'язку у філіал
Київського військового інституту управління та зв'язку з
розміщенням на базі зазначеного училища;
Житомирське вище училище радіоелектроніки Протиповітряної
оборони у Військовий факультет радіоелектроніки при Житомирському
інженерно-технологічному інституті з розміщенням на базі
зазначеного училища. Дозволити проведення військової підготовки
студентів Житомирського інженерно-технологічного інституту в
обсязі, що визначається Міністерством оборони і Міністерством
освіти.
2. Об'єднати Харківське вище танкове командне училище та
кафедру військової підготовки при Харківському державному
політехнічному університеті у Військовий факультет танкових військ
при Харківському державному політехнічному університеті з
розміщенням на базі зазначених училища та кафедри. ( На зміну пункту 2 перетворити Харківське вище танкове командне
училище імені Верховної Ради УРСР у Харківський інститут танкових
військ згідно з Постановою КМ N 1036 ( 1036-97-п ) від 19.09.97 )
3. Підготовку спеціалістів Державної спеціальної служби
транспорту і військових сполучень здійснювати на кафедрі
військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби
транспорту Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна з
використанням його бази і частини фондів Дніпропетровського вищого
зенітного ракетного командного училища Протиповітряної оборони. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1082
( 1082-2009-п ) від 14.10.2009 }
4. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству культури, Міністерству у справах молоді і спорту,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Міністерству
транспорту разом з Міністерством оборони забезпечити навчання
курсантів та слухачів:
Харківського військового університету із залученням
науково-педагогічних працівників і бази Харківського державного
університету;
Військового інституту артилерії при Сумському державному
університеті із залученням науково-педагогічних працівників і бази
цього університету;

( Абзац четвертий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1220 ( 1220-97-п ) від 06.11.97 )

військово-медичного відділення при Українському державному
медичному університеті із залученням науково-педагогічних
працівників і бази цього університету та Київського інституту
вдосконалення лікарів;

( Абзац шостий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1036 ( 1036-97-п ) від 19.09.97 )

військово-інженерного факультету при Кам'янець-Подільському
сільськогосподарському інституті із залученням
науково-педагогічних працівників і бази цього інституту;
військовий інститут державного університету "Львівська
політехніка" із залученням науково-педагогічних працівників і
бази Львівських державного університету "Львівська політехніка",
державного університету імені І. Франка, музичного інституту
імені Лисенка та державного інституту фізичної культури; ( Абзац
восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1220 ( 1220-97-п ) від 06.11.97 )
відділення військової підготовки Київського національного
університету імені Т. Шевченка із залученням науково-педагогічних
працівників і бази цього університету;

{ Абзац десятий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 344 ( 344-2007-п ) від 01.03.2007 }

кафедри військової підготовки спеціалістів Державної
спеціальної служби транспорту Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
із залученням науково- педагогічного потенціалу і бази цього
університету; { Абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1082 ( 1082-2009-п ) від 14.10.2009 }
кафедри військової підготовки Українського національного
аграрного університету із залученням науково-педагогічних
працівників і бази цього університету;
кафедри військової підготовки Івано-Франківського державного
технічного університету нафти і газу із залученням
науково-педагогічних працівників і бази цього університету;
кафедри військової підготовки Одеського гідрометеорологічного
інституту із залученням науково-педагогічних працівників і бази
цього інституту;
кафедри військової підготовки Одеської державної морської
академії із залученням науково-педагогічних працівників і бази
цієї академії.
5. Міністерству оборони, Міністерству освіти і Міністерству
транспорту визначити терміни і провести необхідні
організаційно-штатні заходи щодо перетворення та створення
зазначених у пунктах 1-3 цієї постанови військових навчальних
закладів.
6. Міністерству оборони і Міністерству освіти за погодженням
з Міністерством фінансів визначити порядок фінансування видатків,
пов'язаних з підготовкою офіцерських кадрів у цивільних вищих
навчальних закладах.
7. Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
офіцерів за спеціальностями, що відсутні у військових навчальних
закладах, проводити у вищих навчальних закладах, які здійснюють
військову підготовку студентів, на підставі спільних наказів
Міністра оборони і Міністра освіти, погоджених з міністерствами,
вищі навчальні заклади яких проводять зазначену підготовку.
8. Визнати такими, що втратили чинність, у постанові Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 490
( 490-92-п ) "Про реформу системи військової освіти":
абзаци третій, сьомий, восьмий та десятий пункту 4 - щодо
припинення набору слухачів і курсантів до Житомирського вищого
училища радіоелектроніки Протиповітряної оборони, Харківського
гвардійського вищого танкового командного училища, Сумського
вищого артилерійського командного училища, Полтавського вищого
військового командного училища зв'язку;
абзаци дев'ятий, десятий, одинадцятий та тринадцятий пункту 7
- щодо передачі військових містечок Житомирського вищого училища
радіоелектроніки, Донецького вищого військового училища та
Харківського вищого танкового командного училища;
пункт 8 - щодо переведення особового складу Сумського вищого
артилерійського командного училища в Одеський інститут Сухопутних
військ та передачі навчально-матеріальної бази училища;
абзаци другий та третій пункту 9 - щодо передачі будинків та
споруд військових училищ на баланс інститутів.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.29вгору