Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 30.06.19835465-X
Документ 5465-X, поточна редакція — Прийняття від 30.06.1983

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 28, ст.574 )
У зв'язку з прийняттям Житлового кодексу Української РСР
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Житловий кодекс Української РСР ( 5464-10 )
з 1 січня 1984 року. 2. Доручити Президії Верховної Ради Української РСР
встановити порядок введення в дію Житлового кодексу Української
РСР і привести законодавчі акти Української РСР у відповідність з
цим Кодексом.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради М.ХОМЕНКО
Української РСР
м. Київ, 30 червня 1983 р.
N 5465-Xвгору