Документ 5463-VI, попередня редакція — Редакція від 20.04.2014, підстава - 1197-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги забезпечують широку гласність у висвітленні через засоби масової інформації всіх аспектів своєї діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги";

3) у статті 6:

у частині першій слова "Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

в абзаці четвертому частини другої слова "Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "органом виконавчої влади з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

частину третю викласти в такій редакції:

"Визнання гуманітарною допомогою вантажів (товарів), перелічених у частині другій цієї статті, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, у кожному конкретному випадку";

4) у частині першій статті 7 слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

5) у статті 8:

у частині першій слово "комісій" замінити словами "спеціально уповноважених державних органів";

у частині другій слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

у частині третій слова "Державною митною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

6) у статті 9:

у частині сьомій слова "Державна прикордонна служба України, Державна митна служба України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань охорони державного кордону, митні органи";

у частині восьмій слова "Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

7) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги ведуть облік, статистичну звітність гуманітарної допомоги";

у частині другій слово "комісії" замінити словами "спеціально уповноважені державні органи";

у частині третій слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

у частині четвертій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у частині п’ятій слова "відповідної комісії" замінити словами "відповідного спеціально уповноваженого державного органу";

8) у статті 11-1:

у частинах другій та третій слова "праці та" виключити;

у частині другій слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

9) у частині четвертій статті 12 слова "Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення";

10) у статті 13:

у назві, частинах першій та другій слова "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства" у відповідному відмінку;

у частині другій слова "Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях" замінити словами "Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги".

41. У пункті "д" статті 7 Закону України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 158) слова "правоохоронних і контрольно-ревізійних органів" замінити словами "правоохоронних органів і органів державного фінансового контролю".

42. У Законі України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4731-VI):

1) в абзаці другому статті 1 слова "органами законодавчої та виконавчої влади" замінити словами "державними органами";

2) в абзаці першому частини першої статті 17 слова "Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку";

3) у тексті Закону слова "уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики", "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері економічного і соціального розвитку" у відповідному відмінку.

43. У Законі України "Про Всеукраїнський перепис населення" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 51-52, ст. 446):

1) в абзаці одинадцятому статті 1 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

2) останнє речення частини третьої статті 7 викласти в такій редакції: "Після обговорення результатів пробних переписів населення і досягнення узгодженості із центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідними науковими установами, організаціями програма Перепису населення і переписний інструментарій, календарний план підготовки і проведення Перепису населення, метод Перепису населення, Концепція технології оброблення даних Перепису населення та програма розроблення матеріалів Перепису населення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

3) у статті 8:

в абзаці п’ятому частини третьої слова "в органах служби зайнятості" замінити словами "в державній службі зайнятості";

частини п’яту та шосту виключити;

4) в абзаці другому частини першої статті 12 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

5) у статті 17, частині другій статті 18 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

6) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважені" в усіх відмінках виключити.

44. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):

1) у статті 7:

частину десяту викласти в такій редакції:

"До складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради банку, призначені Верховною Радою України, Президентом України і Кабінетом Міністрів України. З метою представництва інтересів держави до складу наглядової ради державного банку можуть входити представники органів виконавчої влади та інші особи, які відповідають вимогам, зазначеним у цій статті. Термін повноважень членів наглядової ради державного банку - п’ять років";

у частині чотирнадцятій слова "проведення та реалізацію державної фінансової, економічної та правової політики" замінити словами "формування та реалізують державну фінансову, економічну та правову політику";

2) у пункті 3 частини другої статті 19 слова "Державною комісією" замінити словами "Національною комісією";

3) у пункті 4 частини першої статті 62 слова "Державної податкової служби України" замінити словами "державної податкової служби";

4) у пункті 5 частини першої статті 62 та частині шостій статті 64 слова "центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу", "спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

5) у частині шостій статті 62 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

6) у пункті 5-1 частини першої статті 96 слова "Міністерства фінансів України, що" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, які".

45. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21):

1) у частині другій статті 3 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

2) у статті 7:

у частині першій слова "органи Державного казначейства України, що здійснюють" замінити словами "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які проводять";

в абзаці другому частини другої слова "органів Державного казначейства України" замінити словами "органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

3) у частині другій статті 13-1 слова "державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів державної податкової служби, державного фінансового контролю".

46. У Законі України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 31, ст. 145; 2006 р., № 12, ст. 101):

1) у частині першій статті 2 слова "органи державної влади" замінити словами "державні органи";

2) у статті 6:

абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац четвертий виключити;

3) у статті 7:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації";

частину першу викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації:

організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, розповсюдження національних стандартів відповідно до цього Закону;

вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (регіональними) стандартами;

встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та втрати чинності національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;

забезпечує адаптацію стандартів, процедур оцінки відповідності, процедур сертифікації та практики відповідно до сучасних досягнень науки і техніки;

формує програму робіт із стандартизації та не рідше одного разу на шість місяців публікує актуалізовану програму;

організовує створення і ведення національного фонду нормативних документів та Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET);

організовує розповсюдження офіційних публікацій національних стандартів, правил усталеної практики і класифікаторів та іншої друкованої продукції стосовно прийнятих національних стандартів, стандартів та документів відповідних міжнародних та регіональних організацій стандартизації, членами яких він є чи з якими співпрацює відповідно до положень цих організацій або відповідних договорів, а також делегує ці повноваження іншим організаціям;

як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та регіональних організаціях із стандартизації";

у частині другій:

в абзаці першому слова "Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації";

абзаци третій, п’ятий, дванадцятий, дев’ятнадцятий, двадцять перший та двадцять другий виключити;

у частині третій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації може" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, можуть";

частину четверту виключити;

4) у частині першій статті 9, частині другій статті 10, частині першій статті 15 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" та "центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації";

5) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації" у відповідному відмінку.

47. У Законі України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169; 2006 р., № 12, ст. 101; 2012 р., № 36, ст. 420):

1) у статті 1:

в абзаці двадцять першому слова "визначений або уповноважений Кабінетом Міністрів України" замінити словами "визначений цим Законом";

в абзаці двадцять третьому слова "органом, визначеним або уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "органом, визначеним цим Законом";

2) у статті 2 слова "органи державної влади" замінити словами "державні органи";

3) у статті 6:

абзаци третій та четвертий частини першої виключити;

після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності:

забезпечує проведення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів, що встановлюють загальні вимоги та правила процедури підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої влади у розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з підтвердження відповідності, у тому числі технічних регламентів;

узгоджує розроблені центральними органами виконавчої влади технічні регламенти, що подаються на затвердження Кабінету Міністрів України;

встановлює порядок надання ними інформації, що стосується виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності;

організовує ведення національного фонду нормативно-правових актів з питань підтвердження відповідності".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оцінки відповідності";

абзаци третій, шостий, сьомий, восьмий та одинадцятий виключити;

в абзаці дев’ятому слова "та встановлює порядок надання ними інформації, що стосується виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності" виключити;

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності" у відповідному відмінку.

48. У тексті Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420) слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку.

49. У частинах другій та третій статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 261; 2010 р., № 10, ст. 101) слова "Міністерство промислової політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики" у відповідному відмінку.

50. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 29, ст. 392; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у статті 1:

у пункті 16 слова "центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

у третьому реченні пункту 27 слова "Спеціально уповноваженим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

2) у статті 3, частинах першій та третій статті 6 слова "Спеціально уповноважений орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у відповідному відмінку;

3) в абзаці другому частини третьої статті 5 слова "Міністерство фінансів України", "Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство економіки України" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах надання послуг поштового зв’язку та економічного розвитку";

4) у статті 6:

у пунктах 11, 12 та 17 частини другої слова "Спеціально уповноваженим органом за погодженням" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за погодженням";

пункт 1 частини четвертої доповнити словами "зазначеним в абзаці другому частини третьої статті 5 цього Закону";

5) у частині одинадцятій статті 12 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи";

6) у частині першій статті 14:

у пункті 4 слова "Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України - Міністерством фінансів України" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, державного фінансового контролю, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

у пункті 6 слова "Міністерством транспорту та зв’язку України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку";

у пункті 7 слова "Міністерством економіки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

7) частину восьму статті 17 після слів "у порядку" доповнити словами "визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та";

8) у статті 18:

абзац другий пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:

"Принципи опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

у частині другій:

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) погоджує проекти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Проекти нормативно-правових актів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму щодо виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму погоджуються з іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу";

у пункті 16 слово "віднесеного" замінити словами "що належить";

у пункті 17 слова "Спеціально уповноваженого органу та відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу" замінити словами "суб’єктів державного фінансового моніторингу, перелічених у абзаці другому частини третьої статті 5 цього Закону";

у пункті 18 слова "Спеціально уповноваженим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

пункт 19 виключити;

пункт 21 та частину третю виключити;

9) пункт 6 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:

"6) розробляти та вносити на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, проекти нормативно-правових актів, необхідних для виконання завдань і функцій, передбачених статтею 18 цього Закону".

51. У Законі України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111):

1) у статті 3 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

2) текст статті 12 викласти в такій редакції:

"При Кабінеті Міністрів України, обласних державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 11 цього Закону, можуть створюватися громадські експертні ради з питань індексації";

3) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Гласність у роботі по встановленню індексу споживчих цін

Щомісячні звіти центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей економіки публікуються в газеті "Урядовий кур’єр";

4) у статті 14 слова "органами державної влади" замінити словами "державними органами".

52. У Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148; 2011 р., № 6, ст. 46):

1) останнє речення частини першої статті 22 викласти в такій редакції: "Форма звіту та строки його подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного експортного контролю";

2) частину шосту статті 26 викласти в такій редакції:

"Форми протоколу та постанови затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного експортного контролю";

3) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю" у відповідному відмінку.

53. У Законі України "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 38, ст. 315):

1) в абзаці сьомому статті 4 слова "органів державної влади та місцевого самоврядування" замінити словами "державних органів, органів місцевого самоврядування";

2) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"2. Державний захист прав покупців машин, користувачів послуг з технічного сервісу в межах своєї компетенції здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, охорони праці, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також судові органи".

54. У Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2012 р., № 19-20, ст. 170, № 37, ст. 445):

1) у частині першій статті 18 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики (далі - спеціально уповноважений орган) і його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику (далі - уповноважений орган)";

2) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

"Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, розробленого центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, уповноваженому органу";

в абзаці першому частини другої слова "або робочого органу Кабінету Міністрів України, утвореного для узгодження та підготовки питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України (далі - урядовий комітет), на розгляд якого внесено проект регуляторного акта" виключити;

у частині третій слова "чи відповідного урядового комітету" та "чи урядового комітету" виключити;

3) у статті 21:

у назві слова "спеціально уповноваженим органом або його територіальними органами" замінити словами "уповноваженим органом";

частини першу та другу замінити однією частиною такого змісту:

"Проекти регуляторних актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підлягають погодженню із уповноваженим органом".

У зв’язку з цим частини третю - десяту вважати відповідно частинами другою - дев’ятою;

у тексті статті слова "або його територіальний орган" та "чи його територіальний орган" в усіх відмінках виключити;

4) статті 22 та 23 виключити;

5) у частині третій статті 24 слова "урядового комітету" замінити словами "Кабінету Міністрів України";

6) у статті 25:

у частині першій:

в абзацах четвертому та п’ятому слова "спеціально уповноваженим органом або його відповідним територіальним органом" та "спеціально уповноваженим органом або його територіальним органом" замінити словами "уповноваженим органом";

абзаци шостий та сьомий виключити;

у частинах другій та третій слова "спеціально уповноважений орган, його територіальний орган" та "спеціально уповноваженого органу або його територіального органу" замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку;

7) частини другу - п’яту статті 26 замінити двома частинами такого змісту:

"Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органом виконавчої влади, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до уповноваженого органу.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає уповноважений орган";

8) у частині восьмій статті 28 слова "за умови неподання органом виконавчої влади скарги щодо рішення спеціально уповноваженого органу до урядового комітету, визначеного Кабінетом Міністрів України" виключити;

9) у статті 29:

у частині першій слова "урядового комітету, визначеного Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

у частині шостій слова "на засідання урядового комітету" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

у тексті статті слова "урядовий комітет" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

10) у статті 30:

частину першу виключити;

абзац десятий частини другої виключити;

11) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган" у відповідному відмінку.

55. В абзаці восьмому частини третьої статті 4 Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 111) слова "Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерству фінансів України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

56. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 352; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4431-VI):

1) у частині п’ятій статті 6 слова "центральними органами виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів і з питань праці та соціальної політики" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

2) у частині другій статті 14:

в абзаці третьому слова "центральних органів виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики";

в абзаці четвертому слова "центральних органів виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції, з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти і науки";

3) у статті 18:

у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань економіки та європейської інтеграції" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

в абзаці четвертому слова "центральних органів виконавчої влади з питань фінансів, з питань освіти і науки" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сфері освіти і науки";

в абзацах сьомому та восьмому слова "центральними органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти і науки";

4) у назві та абзаці першому статті 20 слова "центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку;

5) у назві та абзаці першому статті 21 слова "центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку;

6) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань фінансів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку.

57. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2012 р., № 10-11, ст. 73):

1) у частині шостій статті 3 слова "та судової влади" замінити словами "влади та органами судової влади";

2) у статті 23:

у частині третій слова "державної контрольно-ревізійної служби України" замінити словами "органів державного фінансового контролю";

у частині четвертій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) у пункті 2 частини третьої статті 29 слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів державного фінансового контролю".

58. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 499; 2010 р., № 12, ст. 116):

1) у частині першій статті 6 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики за участю Міністерства закордонних справ України та центрального органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, за участю Міністерства закордонних справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

2) у частині другій статті 11 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань економічної та регіональної політики, Міністерством фінансів України та Міністерством закордонних справ України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної регіональної політики, державної політики у сфері економічного розвитку, державної фінансової політики, та Міністерством закордонних справ".

59. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128, № 46, ст. 547; 2011 р., № 42, ст. 426, № 43, ст. 444; 2012 р., № 7, ст. 53, № 23, ст. 236):

1) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, визначений Президентом України";

2) у статті 5:

в абзаці дев’ятому частини четвертої слова "територіального органу" виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Уповноважений орган розробляє Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

3) у частині п’ятій статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва" замінити словами "уповноважений орган";

4) у частині другій та абзаці першому частини четвертої статті 7 слова "уповноважений орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

5) у статті 9-1:

у частині першій слово "ним" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку";

в абзаці першому частини другої слова "уповноваженим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку".

60. У тексті Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 548) слова "органи державної влади" та "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити відповідно словами "державні органи" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики" у відповідному відмінку.

61. У Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 12, ст. 101; 2007 р., № 35, ст. 488; 2008 р., № 23, ст. 218; 2009 р., № 24, ст. 297; 2011 р., № 21, ст. 144; 2012 р., № 36, ст. 420):

1) в абзацах восьмому та чотирнадцятому статті 1 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";

2) у частині першій статті 2 слова "органи державної влади" замінити словами "державні органи";

3) абзац другий статті 15 виключити;

4) статтю 16 виключити;

5) у статті 19:

у частині п’ятій слово "Радою" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання";

у частині шостій слова "з урахуванням пропозицій Ради" виключити;

6) у частині третій статті 22 та частині другій статті 24 слова "з урахуванням пропозицій Ради" та "взявши до відома пропозиції Ради" виключити;

7) у частині четвертій статті 25 слово "Рада" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання";

8) у статті 26:

друге та третє речення частини третьої викласти в такій редакції: "Заінтересована сторона може оскаржити висновок, вимагаючи оцінки пропозиції. Кабінет Міністрів України приймає відповідне рішення";

частину четверту після слова "надає" доповнити словами "у встановленому порядку";

9) частини шосту та сьому статті 28 виключити;

10) у першому реченні частини першої та частині третій статті 8, частинах першій, третій, першому реченні частини п’ятої та частині шостій статті 9, частині другій статті 10, частині другій статті 18, частинах першій та третій статті 20 слова "центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації" у відповідному відмінку;

11) у другому реченні частини першої, частинах четвертій і п’ятій статті 8, другому реченні частини п’ятої статті 9, частинах третій - шостій статті 12 та частині четвертій статті 20 слова "центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації";

12) у назві та абзаці першому статті 15, частинах першій та другій статті 18, у першому реченні частини першої, частинах третій, четвертій, шостій та сьомій статті 19, частині другій статті 21, частині третій статті 25, статті 26 та частині п’ятій статті 32 слова "центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання" у відповідному відмінку;

13) у другому реченні частини першої, частині другій та сьомій статті 19, частині другій статті 22, частині другій статті 24, частинах шостій і сьомій статті 25 слова "центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання" у відповідному відмінку;

14) у статті 28, частині четвертій статті 29 та частині другій статті 31 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері оцінки відповідності" у відповідному відмінку;

15) у частині восьмій статті 29, частині четвертій статті 31 та частинах четвертій та шостій статті 32 слова "центральний орган виконавчої влади з питань оцінки відповідності" та "центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності" у відповідному відмінку.

62. У Законі України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 260; 2011 р., № 39, ст. 391):

1) у частинах третій - п’ятій статті 8 слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку;

2) у частині п’ятій статті 19 слова "та відомства" замінити словами "інші центральні органи виконавчої влади".

63. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст. 279; 2011 р., № 11, ст. 69):

1) у частині четвертій статті 15 слова "центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань промислової політики, з питань стандартизації, метрології та сертифікації, з питань охорони навколишнього середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екологічного контролю";

2) у частині першій статті 22:

в абзаці четвертому слова "центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

в абзаці п’ятому слова "центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екологічного контролю".

64. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2012 р., № 40, ст. 480):

1) у підпункті "ж" пункту 3 частини першої статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економіки та Міністерством фінансів України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері економічного розвитку та державну фінансову політику";

2) у частині одинадцятій статті 11 слова "Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

3) у частині другій статті 12 слова "центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань статистики, Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

4) у частині шостій статті 16 слова "центральному органу виконавчої влади з питань економіки" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку".

65. У Законі України "Про сільськогосподарський перепис" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 115):

1) у частині четвертій статті 6 та в абзаці другому частини першої статті 14 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики" та "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики" та "центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики";

2) у статті 10:

в абзацах третьому та четвертому частини першої слова "і затверджує" виключити;

після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики, затверджує програму проведення сільськогосподарського перепису та його інструментарій, методологічне забезпечення, календарний план підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, методи оброблення та програму розроблення матеріалів перепису".

У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

частину четверту виключити;

3) у частині першій статті 15 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, територіальних органів державної статистики та їх працівників" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та його посадових осіб";вгору