Документ 5463-VI, попередня редакція — Редакція від 20.04.2014, підстава - 1197-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

15. В абзаці першому пункту 1 частини першої статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; 1999 р., № 4, ст. 35; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 22, ст. 314; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2012 р., № 7, ст. 53) слова "органи державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органи державного фінансового контролю".

16. У Законі України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 86; 2002 р., № 11, ст. 81):

1) у частині другій статті 17 слова "контрольно-ревізійних та податкових органів" замінити словами "податкових органів та органів державного фінансового контролю";

2) у частині другій статті 35 слова "контрольно-ревізійним органам України" замінити словами "органам державного фінансового контролю".

17. У частині першій статті 34 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 16, ст. 93; 1999 р., № 49, ст. 428) слова "контрольно-ревізійні" замінити словами "державного фінансового контролю".

18. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами):

1) абзаци п’ятнадцятий та шістнадцятий преамбули виключити;

2) пункти "ж" та "з" статті 3 виключити;

3) в абзаці другому статті 5 та частині першій статті 9 слова "народного господарства" замінити словом "економіки";

4) в абзаці десятому статті 5 слова "та засобів контролю за" виключити;

5) у статті 9:

у частині першій слово "контролю" виключити;

у частині другій слова "ним орган" замінити словами "Президентом України центральний орган виконавчої влади";

6) пункти "е" та "є" статті 11 виключити;

7) у частині другій статті 13:

абзац другий виключити;

в абзаці четвертому слова "Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів";

8) в абзаці другому пункту "в" частини першої статті 16 слова "територіальних органів державної енергетичної інспекції" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів";

9) статтю 17 виключити;

10) у частині четвертій статті 20 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";

11) розділ V виключити.

19. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 1996 р., № 28, ст. 135; 2007 р., № 44, ст. 510):

1) у частині третій статті 6 слова "Державну податкову адміністрацію України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

2) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку.

20. У Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001 р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 6, ст. 50):

1) у пункті 5 статті 3 та пункті 4 статті 9 слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

2) абзац четвертий пункту 7 статті 3 викласти в такій редакції:

"Порядок передачі інформації до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на базі технології, розробленої Національним банком України та погодженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

3) у статтях 7 та 8, частинах другій та третій статті 13 слова "Державною податковою адміністрацією України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

4) у статтях 10 та 11, частині третій статті 12 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики і Державної податкової адміністрації України", "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, Державної податкової адміністрації України", "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики та Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики";

5) у частині другій статті 12 слова "Державною податковою службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

6) частину п’яту статті 13 викласти в такій редакції:

"Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, згідно з технологією, розробленою Національним банком України та погодженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

21. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) в абзаці тридцять другому статті 1 та частині сьомій статті 2 слова "органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Президентом України";

2) у частині чотирнадцятій статті 2 слова "уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) у частині четвертій статті 3:

в абзаці третьому слова "відповідним органом державного пожежного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної і техногенної безпеки";

в абзаці четвертому слова "територіальним управлінням Державного комітету України по нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

в абзаці шостому слова "відповідного органу державної санітарно-епідемічної служби" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в абзаці сьомому слова "органами центрального органу виконавчої влади, уповноваженого" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим";

4) у статті 8:

у частині другій слова "органами центрального органу виконавчої влади, уповноваженого відповідно до законодавства або уповноваженими ними організаціями" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства";

у частині третій слова "органами центрального органу виконавчої влади, уповноваженого" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим";

у частині шостій слова "органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Президентом України";

у частині сьомій слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства" та "органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави" та "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Президентом України";

5) у частинах першій та одинадцятій статті 9-1 слова "центральному органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" та "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я" замінити відповідно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

6) в абзаці вісімнадцятому частини другої статті 11 слова "Міністерством охорони здоров’я України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

7) у статті 14:

у частині п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства, за напрямами використання, визначеними центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави";

у частині шостій слова "уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

8) у частині третій статті 16 слова "за погодженням з експертно-консультаційною комісією з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключити;

9) частину дев’яту статті 18 виключити.

{Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

23. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 2002 р., № 7, ст. 50; 2010 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 22, ст. 218; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI):

1) у другому реченні частини шостої статті 2 слова "спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

2) у частині першій статті 7:

у пункті 17 слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

у пункті 22 слова "Національного космічного агентства України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності";

3) у назвах статей 36 та 37 слова "спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

4) в абзаці четвертому частини третьої статті 40 слова "Державної податкової адміністрації України" виключити.

24. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами):

1) у статті 16:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"Розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг проводиться відповідно до цього Закону за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами, або їх власниками та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху";

у частині четвертій слова "центральними або місцевими органами виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини";

2) в абзаці другому частини першої, частині дванадцятій статті 21 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я", "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони здоров’я", "Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я";

3) у статті 26:

у частині першій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів", "Міністерство фінансів України", "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах будівництва, архітектури";

частину четверту виключити;

4) у частинах четвертій, шостій - дев’ятій статті 27 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку;

5) у тексті Закону слова "органи державної влади України", "органи державної влади" в усіх відмінках і числах замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку і числі.

25. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст. 212):

1) у пункті 4 статті 6 слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

2) у пункті 5 статті 6 та абзаці п’ятому частини другої статті 27 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

3) частину першу статті 21 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, а також державні органи, що здійснюють контрольно-наглядові функції, зобов’язані сприяти діяльності Рахункової палати, надавати за її запитами інформацію про результати перевірок та ревізій, які ними проведено".

26. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст. 112):

1) у частині другій статті 5:

в абзаці першому слова "центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного матеріального резерву";

в абзаці другому слова "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

2) у статті 8:

у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";

у частині шостій слова "центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

3) у частині дев’ятій статті 14 слова "розпорядження центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом" замінити словами "рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву" у відповідному відмінку.

27. У Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 2, ст. 5):

1) у частині другій статті 4 та частині другій статті 7 слова "Державним казначейством України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

2) у частині другій статті 7 слова "республіканському в Автономній Республіці Крим і обласним державним органам у справах преси та інформації" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах преси та інформації і обласним державним адміністраціям".

28. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):

1) у статті 1:

у пункті 9 підпункт "а" доповнити словами "в тому числі прийманням під заставу ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів";

доповнити підпунктом "д" та абзацом такого змісту:

"д) зберіганням та експонуванням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням, підлягають обов’язковій реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю";

у пункті 15 слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

пункт 22 викласти в такій редакції:

"22) державне пробірне клеймо - знак установленого єдиного зразка, що засвідчує цінність виробів із дорогоцінних металів. Опис державного пробірного клейма та його форма затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Виготовлення державних пробірних клейм здійснюється за замовленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю";

пункт 24 викласти в такій редакції:

"24) іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.

Суб’єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов’язані мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем або за його дорученням державною установою пробірного контролю на всіх виробах.

Відбиток іменника підлягає щорічній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Використання незареєстрованого іменника забороняється.

Відбитки іменників, зареєстровані суб’єктами господарювання, дозволяється наносити тільки на вироби, виготовлені цим суб’єктом господарювання";

доповнити пунктами 26 та 27 такого змісту:

"26) державний пробірний контроль - система організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих на здійснення державного контролю за видобуванням, виробництвом, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виробів із них, виконанням операцій із зазначеними цінностями, а також на забезпечення залучення до вторинної переробки відходів і брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;

27) державний пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - перевірка відповідності виробів вимогам чинних нормативно-правових актів (державних стандартів, технічних умов, положень, правил) у частині вмісту основного дорогоцінного металу у сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка, іменника та їхньої відповідності встановленим вимогам і правилам, а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику";

2) у статті 4:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них, виробами та матеріалами, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, проводять їх облік за встановленим порядком і подають звітність. Оперативний облік видобутку, переробки, переміщення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них, виробів та матеріалів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, ведеться суб’єктами господарювання окремо по кожному виду операцій з урахуванням особливостей технології, виду утворених відходів та виробничих втрат. Особливості обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та звітності про операції з ними визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

частину третю після слів "інші продукти збагачення" доповнити словами "брухт та відходи дорогоцінних металів";

3) в абзаці другому частини четвертої статті 4, абзаці другому частини першої статті 5 та частині другій статті 9 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" у відповідному відмінку;

4) у частині другій статті 5, абзаці першому частини першої статті 7, абзаці першому частини першої статті 14, другому реченні частини третьої статті 15, назві та абзаці першому статті 16 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

5) у статті 15:

у частині першій слова "Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами, які відповідно до нормативно-правових актів здійснюють державний пробірний контроль" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та державними установами пробірного контролю, які належать до сфери його управління";

в абзаці другому частини другої та частині третій слова "акредитованої в установленому порядку Держстандартом України" та "акредитованої у встановленому порядку Держстандартом України" замінити словами "атестованої центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань технічного регулювання, або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, в установленому порядку";

у частині другій:

в абзаці першому слова "Органи, які здійснюють державний пробірний контроль" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, та державні установи пробірного контролю";

в абзаці третьому слова "і акцизного збору" виключити;

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння";

у частині п’ятій слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "уповноваженого Кабінетом Міністрів України центрального органу виконавчої влади";

6) у статті 16:

абзац четвертий виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"встановлює порядок обліку і звітності операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням";

в абзаці сьомому слова "законодавством України" замінити словами "законами України та покладених на нього Президентом України";

7) розділ II доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Функції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, у межах своєї компетенції:

формує та поповнює Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;

здійснює державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять;

здійснює контроль за додержанням вимог законодавства при здійсненні операцій, за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять;

здійснює управління визначеними Кабінетом Міністрів України державними установами пробірного контролю;

забезпечує розроблення технічної документації на державні пробірні клейма, здійснює контроль за виготовленням та використанням зазначених клейм;

проводить підготовку та (або) підвищення кваліфікації фахівців з питань пробірного контролю;

здійснює інші функції у межах повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

8) у статті 17 слова "Міністерство фінансів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю";

9) частину другу статті 18 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"контроль якості вимірювань у лабораторіях суб’єктів господарювання всіх форм власності, які здійснюють операції з дорогоцінними металами";

10) у частині першій статті 19:

в абзаці другому слова "та обстеження" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"проводять у встановленому законодавством порядку у суб’єктів господарювання та інших установах і організаціях, які перевіряються, відбір проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, зразків виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для перевірки і проведення аналізів у лабораторіях центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, або державних установ пробірного контролю";

11) у статті 22:

частину четверту доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

"за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, спрямованих на усунення порушень законодавства України, що регулює порядок здійснення операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них, або створення перешкод для діяльності посадових осіб цього органу - сплачують штраф у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за здійснення діяльності щодо операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них без обов’язкової реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, - сплачують штраф у розмірі від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац перший частини п’ятої викласти в такій редакції:

"5. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, або його заступники на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності порушень, передбачених частиною четвертою цієї статті, видають суб’єкту господарювання постанову про накладення штрафу за формою, яка встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

12) у тексті Закону слова "суб’єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "суб’єкти господарювання" у відповідному відмінку.

29. У Законі України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 181; 2002 р., № 1, ст. 3; 2010 р., № 33, ст. 471):

1) у частині другій статті 10 слова "визначений Кабінетом Міністрів України" замінити словами "визначений Президентом України";

2) статтю 12 виключити;

3) у частині другій статті 13 слова "із залученням науково-технічної ради Національної програми інформатизації" виключити;

4) у тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

30. У Законі України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; 2002 р., № 26, ст. 173; 2004 р., № 10, ст. 96, № 19, ст. 255; 2005 р., № 16, ст. 256, № 25, ст. 333; 2006 р., № 4, ст. 63; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 41, ст. 413):

1) у статті 4:

в абзаці десятому частини четвертої та частині п’ятій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

в абзаці десятому частини четвертої слова "уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

2) в абзаці шостому частини першої статті 7 слова "Міністерства транспорту України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту";

3) у тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку.

31. У тексті Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 44; 2003 р., № 37, ст. 300):

слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

слова "органи державної митної служби України" замінити словами "митні органи";

слова "орган державної податкової служби України", "органи державної податкової служби України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "орган державної податкової служби", "органи державної податкової служби" у відповідному відмінку.

32. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754; 2011 р., № 23, ст. 160):

1) у частині другій статті 19 слова "центрального органу виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

2) у пункті 10 частини другої статті 25 слова "органи Державної податкової адміністрації України" замінити словами "органи державної податкової служби";

3) у статті 38:

у частинах сьомій та десятій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

у частині восьмій слова "Державне казначейство України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

у частині дев’ятій слова "спільно з Державним казначейством України" замінити словами "за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

у частині десятій слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами державного фінансового контролю";

4) у частині десятій статті 43 слова "центральним органом виконавчої влади з питань зв’язку" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку";

5) у частині другій статті 50 слова "Державна податкова адміністрація України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

6) у частині другій статті 88 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи".

{Пункт 33 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 2755-VI від 02.12.2010}

34. У пункті 17 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76) слова "органи Державного казначейства України" та "управління Державного казначейства України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" та "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.

35. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212; 2001 р., № 1, ст. 3; 2003 р., № 6, ст. 52; 2006 р., № 22, ст. 184; 2007 р., № 34, ст. 448; 2011 р., № 25, ст. 185; 2012 р., № 27, ст. 282):

1) в абзаці сімнадцятому статті 1 та частині першій статті 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики";

2) у частині другій статті 11 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та його територіальні органи в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації та разом із центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, в межах своєї компетенції організовує і забезпечує збирання статистичної інформації та разом із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику";

3) у статті 12:

у частині першій слова "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну промислову політику";

у частині другій слова "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики";

в абзаці другому частини третьої слова "центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику";

4) у статті 13:

частину першу замінити двома частинами такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

забезпечує здійснення державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;

здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій з металобрухтом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику у здійсненні операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

здійснює із залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;

разом із місцевими органами виконавчої влади бере участь у перевірках суб’єктів господарювання щодо дотримання ними умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі об’єднання, асоціації, спілки та інші форми об’єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності;

видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку;

контролює додержання ліцензійних умов;

анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством".

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати частинами третьою та четвертою;

у частині четвертій слова "центральному органу виконавчої влади з питань промислової політики. Центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику";

5) у частині першій статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики, центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, інші спеціально уповноважені на це органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції";

6) у частинах другій та третій статті 15 слова "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику".

36. У статті 31 та пункті 11 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2010 р., № 48, ст. 564) слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.

37. У Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами):

1) в абзаці дев’ятому статті 1, частинах четвертій та шостій статті 11 та частині першій статті 12-1 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку;

2) у частині другій статті 6 слова "Міністерством фінансів України, яке" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, який";

3) статтю 7 виключити;

4) у статті 11:

у частині четвертій слова "Державним комітетом статистики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

частину шосту після слова "установ" доповнити словами "та фінансової звітності про виконання бюджетів";

5) у частині четвертій статті 12-1 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики".

38. У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2012 р., № 5, ст. 31, № 23, ст. 230, № 27, ст. 275):

1) абзаци другий - п’ятий частини першої статті 5 виключити;

2) у статті 6:

в абзаці другому частини другої слова "Міжвідомчої комісії" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині третій слова "Міжвідомчою комісією" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

3) у статті 7:

в абзаці тринадцятому частини першої слова "що підлягає розробці Міжвідомчою комісією" замінити словами "яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині третій слова "Міжвідомча комісія розробляє та" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розробляє та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

частину восьму викласти в такій редакції:

"8. Усі своєчасно подані заяви центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, реєструє в день їх надходження в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині дев’ятій:

в абзаці першому слова "Міжвідомчою комісією" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

в абзаці другому слова "Міжвідомча комісія" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, надає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, який";

в абзаці першому частини десятої слова "Міжвідомчої комісії" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

4) у статті 11:

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання візується (погоджується) інвестором, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та повторно реєструється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, після чого надається (надсилається) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, сторонам угоди для підписання";

у частині шостій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

5) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції

Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Плата за державну реєстрацію угоди не справляється";

6) у частинах другій і третій статті 25 та частині третій статті 26 слова "іноземних громадян" та "іноземній фізичній або" замінити відповідно словами "іноземців" та "іноземцю або іноземній";

7) в абзаці третьому частини першої статті 28 слова "Міжвідомча комісія або відповідний орган (органи) центральної виконавчої влади" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

8) у тексті Закону слова "Міжвідомча комісія" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку.

39. Частину третю статті 5 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2003 р., № 37, ст. 300) викласти в такій редакції:

"Форма і порядок звітності за результатами інвентаризації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, за погодженням із Міністерством оборони України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку".

40. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2003 р., № 27, ст. 209, № 37, ст. 300; 2010 р., № 8, ст. 62; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2012 року № 4496-VI):

1) у частині третій статті 3 слова "відповідної комісії з питань гуманітарної допомоги" замінити словами "відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги";

2) статті 4 і 5 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги

До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги належать:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги приймають рішення за погодженням із митними і податковими органами України, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, у сфері економічного розвитку, державну фінансову політику, державну політику у сфері цивільного захисту, Міністерством внутрішніх справ України, Національним банком України чи його філіями (територіальними управліннями).

Стаття 5. Повноваження спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, здійснює:

визнання вантажів, коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою;

контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням, обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної статистичної звітності;

контроль за діяльністю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які діють у межах наданих їм цим Законом повноважень;

ведення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги;

інші повноваження, визначені цим Законом.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають право визнавати гуманітарною допомогою вантажі, зокрема збірні гуманітарні вантажі продуктів харчування з обмеженим терміном зберігання, предмети медичного призначення, одяг, взуття, м’який інвентар, предмети соціального призначення та реабілітації інвалідів. Вартісна оцінка або кількісні розміри цих вантажів визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі незгоди отримувача гуманітарної допомоги або іноземного донора з рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій рішення приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення.

У випадках стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкої хвороби конкретних фізичних осіб центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, може встановлювати спрощений порядок надання та розподілу гуманітарної допомоги.вгору