Документ 5463-VI, попередня редакція — Редакція від 20.04.2014, підстава - 1197-VII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


4) у частині другій статті 18 слова "органи державної влади" замінити словами "державні органи";

5) у статті 19 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики, територіальні органи державної статистики забезпечують" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики" у відповідному відмінку.

66. У тексті Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133), слова "Міністр фінансів України" та "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної бюджетної політики" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" у відповідному відмінку.

{Пункт 67 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1197-VII від 10.04.2014}

68. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491, № 39, ст. 514; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року № 4711-VI):

1) в абзаці шістнадцятому частини четвертої статті 16 слова "відповідних територіальних" виключити;

2) у частині одинадцятій статті 36 слова "Органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах, районах у містах не пізніш як за 35 днів до дня виборів передають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, не пізніш як за 35 днів до дня виборів передає";

3) у частині другій статті 43 слова "органами Державної податкової адміністрації України" та "Державна податкова адміністрація України" замінити відповідно словами "органами державної податкової служби" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

4) в абзаці другому частини першої статті 59 слова "Міністерством юстиції України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян";

5) у статті 61:

у частині третій та абзаці першому частини четвертої статті 61 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

у частині десятій слова "відповідними органами Міністерства фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

6) у частині другій статті 92 слова "зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління архівною справою" замінити словами "з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи".

69. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 524):

1) у частині третій статті 17 слова "орган виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";

2) у частині першій статті 22:

у назві та абзаці першому слова "уповноваженого органу виконавчої влади з питань державно-приватного партнерства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-приватного партнерства";

абзац третій викласти в такій редакції:

"підготовка пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державно-приватного партнерства";

3) у тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

{Пункт 70 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 794-VII від 27.02.2014}

71. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144, № 48-49, ст. 536):

1) в абзаці сьомому частини першої статті 1 слова "центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності";

2) у частині шостій статті 10 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України";

3) статтю 14 виключити;

4) у частині четвертій статті 42 слова "та їх територіальних органів" виключити;

5) у тексті Закону:

слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку" у відповідному відмінку;

слова "органи державної влади", "органи державної влади України" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

72. У Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145):

1) у частині третій статті 5 слова "центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації" у відповідному відмінку;

2) у частинах третій та четвертій статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку;

3) у частині четвертій статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

4) у статті 13:

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Відомості, які містяться в системі оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, повинні бути доступними для органів державного ринкового нагляду, митних органів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";

5) у частині третій статті 14 слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку".

73. У Законі України "Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 18, ст. 157):

1) у статті 3 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі";

2) в абзаці першому частини третьої статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економічного розвитку і торгівлі" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку".

74. У пункті 2 частини першої статті 54 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73) слова "Міністерством юстиції України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5463-VI
вгору