Документ 5462-VI, попередня редакція — Редакція від 01.01.2015, підстава - 77-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"атестація суб’єктів насінництва та розсадництва на надання права виробництва та реалізації оригінального і елітного лісового насіння";

5) у статті 9:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

абзаци третій, сьомий та восьмий виключити;

в абзаці шостому слова "та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням" замінити словами "виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання";

6) розділ II доповнити статтею 9-1 такого змісту:

"Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері насінництва та розсадництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері насінництва та розсадництва, належать:

1) здійснення контролю за:

діяльністю суб’єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва (включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю), садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;

дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;

дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб’єктами оптової та роздрібної торгівлі;

додержанням суб’єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформленням документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;

сертифікацією насіння і садивного матеріалу;

2) здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, призначених для реалізації на території України та міжнародної торгівлі, з видачею сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА);

3) видача документів про якість насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, лісового насіння і садивного матеріалу, насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин;

4) проведення маркування партій насіння;

5) видача дозволу на введення в обіг насіння і садивного матеріалу;

6) здійснення атестації суб’єктів насінництва та розсадництва для надання права на виробництво та реалізацію оригінального і елітного насіння, крім лісового насіння;

7) ведення Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;

8) перевірка відповідності насіння державним стандартам та видання сертифікатів відповідності, здійснення сортової сертифікації насінницьких посівів та відбору проб насіння і садивного матеріалу з метою перевірки їх на сортові та посівні якості;

9) видача дозволу на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу, не внесених до Реєстру сортів рослин України";

7) у частині другій статті 10 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

8) частини другу та третю статті 13 викласти в такій редакції:

"Обсяги формування державного резервного насіннєвого фонду щодо насіння сільськогосподарських та лісових рослин визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики (насіння квітково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва). Заготівля насіння в державний резервний насіннєвий фонд здійснюється на контрактній основі, а також за рахунок імпорту. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється.

Заготівля насіння сільськогосподарських рослин у державний резервний насіннєвий фонд і його зберігання забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику (насіння лісових рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, насіння квітково-декоративних рослин - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва), за рахунок коштів Державного бюджету України";

9) у статті 14:

частину першу викласти в такій редакції:

"Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), якщо їх виробничі умови відповідають атестаційним вимогам, які встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики (для квітково-декоративного насіння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва), відповідно до його компетенції";

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

у частині третій слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної політики Автономної Республіки Крим і областей за участю суб’єктів насінництва і розсадництва" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині п’ятій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

10) у статті 15:

в абзаці третьому частини першої слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та органів державного контролю в насінництві та розсадництві" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику, державну політику у сфері лісового господарства, у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

в абзаці сьомому частини другої слова "лабораторій Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх компетенції" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

11) у статті 16 слова "визначають спеціально уповноважені органи з питань аграрної політики Автономної Республіки Крим і областей з урахуванням рекомендацій власника сорту" замінити словами "визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

12) у частині першій статті 18 слова "державними органами управління та контролю в насінництві та розсадництві" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

13) частину четверту статті 19 виключити;

14) у статті 21:

частину третю викласти в такій редакції:

"Апробація сортових посівів і насаджень, ґрунтовий та лабораторний сортовий контроль здійснюються у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у тому числі для насіння лісових рослин, а квітково-декоративного насіння - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва, за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел фінансування";

у частині четвертій слова "державного інспектора з насінництва" замінити словами "державного інспектора сільського господарства";

у частині шостій слова "державними насіннєвими інспекціями" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині сьомій слова "відповідна державна насіннєва інспекція" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

15) у статті 22:

у частині першій слова "здійснюються лабораторіями Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх компетенції" замінити словами "здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

частину другу викласти в такій редакції:

"Проби насіння і садивного матеріалу від партій, що підлягають реалізації, відбираються посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а для власних потреб виробника - самим виробником або посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині четвертій слова "в лабораторіях відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

16) в абзаці третьому статті 23 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин";

17) у статті 24:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"вони супроводжуються карантинним дозволом";

у частині третій слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

18) у частині першій статті 28 слова "згідно із законодавством України" замінити словами "визначену законом";

19) у статті 29:

у частині першій слова "у лабораторіях Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх компетенції" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва";

20) статті 30 та 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Здійснення контролю у насінництві та розсадництві

Державний контроль у насінництві та розсадництві здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Стаття 31. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві та розсадництві

Організація та здійснення державного контролю у насінництві та розсадництві покладаються на Головного державного інспектора сільського господарства України, головних державних інспекторів сільського господарства в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі, районі, старших державних інспекторів сільського господарства України, державних інспекторів сільського господарства України.

На посадових осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з сільського господарства, поширюється дія Закону України "Про державну службу";

21) у статті 32:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Повноваження головних державних інспекторів, старших державних інспекторів та державних інспекторів сільського господарства";

у частині першій:

в абзаці першому слова "Головний державний інспектор України, головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст та державні інспектори з насінництва та розсадництва" замінити словами "Головні державні інспектори, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства";

абзац дев’ятий виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"Головні державні інспектори, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства здійснюють контроль у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

22) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

50. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2004 р., № 19, ст. 273):

1) абзац третій статті 1 після слів "ветеринарне свідоцтво" доповнити словами "або ветеринарна довідка";

2) у частині першій статті 2 слова "(визначають державні органи ветеринарної медицини)" замінити словами "(визначає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини)";

3) у частині шостій статті 3 слова "приймають органи державної санітарно-епідеміологічної служби та державні органи ветеринарної медицини" замінити словами "приймається центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, у сфері ветеринарної медицини";

4) у частині другій статті 4 слова "в державній службі ветеринарної медицини за місцем розташування" замінити словами "у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини", а слова "в центральному органі виконавчої влади у сфері рибного господарства" - словами "у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

5) у статті 5:

у частині третій слова "територіальним органом з сертифікації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері технічного регулювання";

6) у статті 7:

частину другу доповнити словами "або атестації";

у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості";

7) у статті 8:

у назві та частині першій слово "безпеки" замінити словом "безпечності";

абзац другий частини другої та абзац другий частини третьої доповнити словами "або ветеринарної довідки";

абзац п’ятий частини третьої викласти в такій редакції:

"маркування згідно з вимогами законів України";

8) у частині третій статті 9:

абзац третій доповнити словами "або ветеринарну довідку";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування";

9) частину другу статті 10 доповнити абзацами шостим - восьмим такого змісту:

"міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа), або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

декларація виробника;

підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування або аналогічний документ, підтверджений компетентним органом іноземної держави";

10) у статті 11:

у назві слова "якістю і безпекою" замінити словами "безпечністю та якістю";

частину першу замінити двома новими частинами такого змісту:

"Державний контроль та нагляд за безпечністю та якістю продуктів лову та харчової продукції з них здійснюються під час їх виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення і надання послуг у сфері громадського харчування центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах ветеринарної медицини, санітарного та епідемічного благополуччя населення, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології та сертифікації, у межах їх повноважень.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері рибного господарства, бере участь у заходах з контролю та нагляду за безпечністю та якістю продуктів рибного лову, харчової продукції при їх виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації, використанні та утилізації".

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;

у частині третій слова "Державний департамент ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

у частині четвертій слова "цим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

11) у тексті Закону слова "державні органи ветеринарної медицини" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини" у відповідному відмінку.

51. У частині другій статті 4 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232) слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики".

52. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 8 слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

2) у статті 10:

у пункті "в" слова "розроблення і" виключити;

у пункті "г" слова "розробка і" виключити;

пункт "д" виключити;

3) доповнити статтею 13-1 такого змісту:

"Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, належать:

а) затвердження нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

б) забезпечення розроблення та реалізації загальнодержавних і регіональних програм з питань землеустрою;

в) забезпечення здійснення землеустрою;

г) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону";

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою, належать:

а) внесення пропозицій про формування державної політики у сфері землеустрою і забезпечення її реалізації;

б) участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

в) здійснення землеустрою, у тому числі забезпечення проведення державної інвентаризації земель;

г) здійснення ліцензування відповідно до закону;

ґ) розроблення в установленому законодавством порядку нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил;

д) створення інформаційної бази даних з питань землеустрою;

е) проведення в установленому законодавством порядку державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою;

є) організація, у тому числі за участю іноземних наукових установ та організацій, наукових досліджень з питань землеустрою;

ж) забезпечення створення, формування і ведення Державного фонду документації із землеустрою;

з) вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону";

5) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою:

а) організовує та здійснює державний нагляд (контроль) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, у тому числі за проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;

б) вирішує інші питання у сфері землеустрою відповідно до закону";

6) у частині четвертій статті 26 слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

7) у статті 60 слова "уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

8) у частині четвертій статті 64 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин".

53. У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2009 р., № 47-48, ст. 719; 2012 р., № 2-3, ст. 3; із наступними змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4444-VI):

1) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із забезпечення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) абзац четвертий статті 10 викласти в такій редакції:

"координація діяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, на територіальному рівні";

3) статті 16 та 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель, належать:

участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм охорони земель;

здійснення моніторингу та охорони земель;

забезпечення проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

забезпечення здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;

впровадження рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів;

забезпечення підготовки та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об’єктів екомережі;

здійснення заходів щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.

Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель, належать:

участь у розробленні загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

участь у підготовці нормативно-правових актів у галузі охорони земель;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель, належать:

участь у реалізації загальнодержавних і регіональних програм використання та охорони земель;

погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

визначення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;

участь у здійсненні природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель;

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо економічного стимулювання використання та охорони земель;

здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони земель;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону";

4) доповнити статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі охорони земель, належать:

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про використання та охорону земель щодо:

консервації деградованих і малопродуктивних земель;

збереження водно-болотних угідь;

виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, у тому числі в оренду, земельних ділянок;

здійснення заходів щодо запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;

додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;

установлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також щодо додержання режиму використання їх територій;

ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді обмеження чи зупинення (тимчасово) або припинення діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності відповідно до закону, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону земель;

подання позовів про відшкодування шкоди і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства України про охорону земель;

вирішення інших питань у галузі охорони земель відповідно до закону";

5) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у галузі охорони земель, належать:

розроблення загальнодержавних і регіональних програм відтворення родючості ґрунтів;

забезпечення формування державної політики з використання та охорони земель;

організація розроблення в установленому законом порядку стандартів, норм і правил з охорони та підвищення родючості ґрунтів;

розроблення рекомендацій та заходів щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування агрохімікатів;

розроблення механізмів економічного стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів;

затвердження порядку здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про пестициди та агрохімікати в галузі рослинництва;

затвердження порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для здійснення державного контролю над використанням і охороною земель;

затвердження методичних рекомендацій для сільськогосподарських підприємств будь-якої форми власності з питань використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження новітніх ресурсо-енергоощадних технологій та сучасних технічних засобів і обладнання;

вирішення інших питань у галузі охорони родючості ґрунтів відповідно до закону";

6) статтю 18-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 18-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у галузі охорони земель, належать:

1) здійснення державного контролю щодо використання та охорони земель за:

веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель;

виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених проектом рекультивації земель;

дотриманням правил, установленого режиму експлуатації протиерозійних, гідротехнічних споруд, збереженням захисних насаджень і межових знаків;

розміщенням, проектуванням, будівництвом та введенням у дію об’єктів, які негативно впливають або можуть негативно вплинути на стан земель;

здійсненням заходів, передбачених проектами землеустрою щодо захисту земель від водної і вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочення, засолення, солонцювання, висушування, ущільнення та інших процесів, що призводять до погіршення стану земель, а також щодо недопущення власниками та користувачами земельних ділянок псування земель шляхом їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, заростання чагарниками, дрібноліссям та бур’янами;

2) вирішення інших питань у галузі охорони родючості ґрунтів відповідно до закону";

7) у статті 19:

частину першу викласти в такій редакції:

"Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині четвертій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

8) у статті 21 слова "і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, і діють на підставі положення, затвердженого центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища";

9) у частині четвертій статті 27 слова "органів виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

10) у частині шостій статті 37 слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин";

11) у частині першій статті 39 слова "органу виконавчої влади з питань екології і природних ресурсів за погодженням з органами виконавчої влади з питань аграрної політики та охорони здоров’я" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

12) у частині третій статті 45 слова "органами виконавчої влади з питань охорони здоров’я, екології і природних ресурсів та з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

13) у статті 54:

у частині третій слова "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища";

у частині четвертій слова "уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за участю уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині десятій слова "уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин".

54. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 350; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року № 4444-VI):

1) у статті 5:

у частині першій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі";

у частині другій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища";

у частині третій слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

2) у назві та абзаці першому статті 6 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у частині";

3) у назві та частині першій статті 7 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів у сфері" змінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення нагляду (контролю) у сфері навколишнього природного середовища, у частині";

4) у статті 8:

у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

в абзаці четвертому слово "спостереження" замінити словами "забезпечення спостереження";

в абзаці шостому слово "формування" замінити словами "забезпечення формування";

в абзаці сьомому слово "ведення" замінити словами "забезпечення ведення";

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

"ведення інформаційного банку даних про стан ґрунтів земель сільськогосподарського призначення";

абзац десятий виключити;

5) у статті 9:

частини першу - третю виключити;

в абзаці четвертому частини четвертої слова "роботі комісій при" виключити.

55. У Законі України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363; 2012 р., № 4, ст. 18):

1) в абзаці третьому частини першої статті 7 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

2) у частині третій статті 33:

в абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" у всіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику" у відповідному відмінку;

абзац другий виключити;

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку.

56. У пункті 2 частини десятої статті 20-1 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 12-13, ст. 82) слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики" замінити словами "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

57. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) абзац дванадцятий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"гласності, прозорості та доступності діяльності Пенсійного фонду";

2) в абзаці другому частини дев’ятої статті 20 слова "установою Державного казначейства України" замінити словами "органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів";

3) в абзаці четвертому частини другої статті 40 слова "центральними органами виконавчої влади у галузі статистики, економіки, соціальної політики і фінансів" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики";

4) в абзаці першому частини другої статті 42 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

5) у частині першій статті 44 слова "спеціально уповноваженим" виключити;

6) в абзаці третьому частини першої статті 58 слова "спеціально уповноваженому органі виконавчої влади" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування";

7) у статті 64:

у пункті 17 частини другої слова "органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

у пункті 7 частини третьої слова "Державній казначейській службі України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

8) в абзаці другому частини сьомої статті 78 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

9) в абзаці другому частини другої статті 81 слова "центральних органів виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, фінансів, економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словами "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, економічного розвитку";

10) в абзаці другому частини першої статті 89 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері економіки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

11) частину шосту статті 99 викласти в такій редакції:

"6. Зберігач подає виконавчій дирекції Пенсійного фонду, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Раді Накопичувального фонду та Кабінету Міністрів України щорічний звіт про свою діяльність, який схвалює наглядова рада зберігача";

12) у частині другій статті 103:

в абзаці другому слова "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";

в абзаці третьому слова "центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

13) в абзаці першому пункту 14-2 розділу XV "Прикінцеві положення" слова "Міністерства вугільної промисловості України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах";

14) у тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України", "центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики", "центральний орган виконавчої влади у сфері соціальної політики" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" у відповідному відмінку.

58. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229):вгору