Документ 546-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.08.2015, підстава - 521-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 2009 р. N 546
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2015-п ) від 22.07.2015 }
Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
з виготовлення бланків цінних паперів
та визначається періодичність здійснення
Міністерством фінансів планових
заходів державного нагляду (контролю)
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 440 ( 440-2011-п ) від 13.04.2011, N 412 ( 412-2014-п )
від 20.08.2014 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 440 ( 440-2011-п ) від 13.04.2011
N 412 ( 412-2014-п ) від 20.08.2014 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності з виготовлення бланків
цінних паперів та визначається періодичність здійснення
Міністерством фінансів планових заходів державного нагляду
(контролю), згідно з додатком 1. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 440 ( 440-2011-п ) від
13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 412
( 412-2014-п ) від 20.08.2014 }
2. Міністерству фінансів привести у тримісячний строк власні
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 546
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. N 412
( 412-2014-п ))
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності з виготовлення бланків
цінних паперів та визначається періодичність
здійснення Міністерством фінансів планових
заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних
паперів, є:
рівень організації виробничого процесу, що надає можливість
виготовлення підприємством бланків цінних паперів;
дотримання ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, затверджених
Мінфіном (далі - ліцензійні умови);
наявність порушення схем захисту, розроблених для окремого
виду бланка цінного папера, що виявлено під час проведення
експертизи контрольних примірників бланків цінних паперів.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти
господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику -
високого, середнього та незначного.
3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб’єкти, що:
виготовляють бланки цінних паперів (від п’яти і більше
найменувань);
у процесі провадження господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів допустили порушення ліцензійних умов;
допустили порушення схеми захисту окремого виду бланка
цінного папера під час його виготовлення.
4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб’єкти, що:
виготовляють бланки цінних паперів (два - п’ять найменувань);
у процесі провадження господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів допустили порушення ліцензійних умов, але
протягом п’яти робочих днів з дати складення акта перевірки
усунули виявлені порушення.
5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться суб’єкти, що:
виготовляють бланки цінних паперів (до двох найменувань);
у процесі провадження господарської діяльності з виготовлення
бланків цінних паперів за результатами останньої перевірки не
допустили порушень ліцензійних умов.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за
додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері
виготовлення бланків цінних паперів здійснюються з такою
періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику - один раз на п’ять років.
7. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів
державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог
законодавства у сфері виготовлення бланків цінних паперів,
наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого
суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період
часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у
1,5 раза.
8. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений
одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт
належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може
бути віднесений. { Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 412 ( 412-2014-п ) від
20.08.2014 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 440
( 440-2011-п ) від 13.04.2011 }вгору