Документ 544-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.07.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 липня 2017 р. № 544
Київ

Про внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485, № 76, ст. 2520; 2016 р., № 56, ст. 1942), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 544

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. У пункті 21:

1) у підпункті 5 слова “та незалежними правозахисними місіями” виключити;

2) доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:

“11) необхідності надання правового захисту особам, права, свободи та законні інтереси яких порушено незаконними органами влади, їх посадовими та службовими особами (виключно за клопотанням або погодженням із МТОТ, яке інформує МЗС);

12) необхідності провадження діяльності незалежними правозахисними місіями (виключно за клопотанням або погодженням із МТОТ, яке інформує МЗС).”.

2. Підпункт 5 пункту 23 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“клопотання або погодження МТОТ за умов, передбачених підпунктами 11 і 12 пункту 21 цього Порядку;”.

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.вгору