Документ 544-2016-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.09.2018, підстава - 763-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 544
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 478 від 04.07.2017
№ 763 від 19.09.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 544

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

3. Одержувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарської діяльності, які відповідають таким критеріям:

наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічних розрахунків (обґрунтувань) здійснення заходів за бюджетною програмою;

незбиткова діяльність за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;

наявність ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у разі, коли вона підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Одержувачем бюджетних коштів не може бути суб’єкт господарської діяльності, який має заборгованість з виплати заробітної плати, із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та Пенсійного фонду України, якого визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якого порушено справу про банкрутство чи який перебуває у стадії ліквідації.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 478 від 04.07.2017}

4. Діяльність щодо виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, пов’язана з державною таємницею, провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

5. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу за такими напрямами:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 478 від 04.07.2017}

виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення спеціальних засобів технологічного оснащення та технологій;

{Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 763 від 19.09.2018}

виготовлення та впровадження спеціальних засобів технологічного оснащення;

{Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ № 763 від 19.09.2018}

технічне переоснащення та реконструкція діючих виробництв;

{Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 763 від 19.09.2018}

розроблення стандартів на продукцію оборонного призначення;

{Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 763 від 19.09.2018}

розвиток інституційних спроможностей підприємств, організацій і установ оборонно-промислового комплексу та навчальних закладів, які здійснюють для них підготовку фахівців;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 478 від 04.07.2017}

капітальне будівництво об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 478 від 04.07.2017}

покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 478 від 04.07.2017}

Гранична норма покриття витрат на утримання служби замовника за відповідними напрямами, визначеними абзацами другим - сьомим пункту 5 цього Порядку, встановлюється рішенням головного розпорядника бюджетних коштів та не може перевищувати 2,5 відсотка вартості товарів, робіт, послуг.

{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 478 від 04.07.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 763 від 19.09.2018}

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

6-1. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

{Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 478 від 04.07.2017}

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах казначейського обслуговування бюджетних коштів та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Одержувачі бюджетних коштів надсилають щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінекономрозвитку інформацію про використання бюджетних коштів.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. № 544

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 322 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання завдань і заходів Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 987).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 766 і від 30 березня 2011 р. № 322, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. № 1272 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 96, ст. 3506).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1334 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. № 1404 та від 30 березня 2011 р. № 322” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3632).вгору