Документ 543/2004, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
наукових працівників

За вагомі особисті заслуги в розвитку вітчизняної науки,
створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного
потенціалу України та з нагоди Дня науки п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
ЯКОВЕНКА - директора Інституту радіофізики та
Володимира Мефодійовича електроніки імені О.Я. Усикова
НАН України, доктора
фізико-математичних наук, академіка
НАН України, м. Харків
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
АНАТИЧУКА - директора Інституту термоелектрики
Лук'яна Івановича НАН України та Міністерства освіти і
науки України, доктора
фізико-математичних наук,
академіка НАН України, м. Чернівці
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
БОНДАРЕНКА - ректора Харківського національного
Михайла Федоровича університету радіоелектроніки,
доктора технічних наук, професора
ДАНЬШИНА - професора Національної юридичної Івана Миколайовича академії України імені
Ярослава Мудрого, доктора юридичних
наук, члена-кореспондента Академії
правових наук України, м. Харків
ЖОВИНСЬКОГО - заступника директора Інституту Едуарда Яковича геохімії, мінералогії та
рудоутворення НАН України, доктора
геолого-мінералогічних наук,
члена-кореспондента НАН України,
м. Київ
КУЦЕНКА - директора - головного конструктора
Віктора Нестеровича Казенного підприємства
"Науково-технічний комплекс
"Імпульс", доктора технічних
наук, м. Київ
МАКСИМЕНКА - академіка-секретаря Відділення Сергія Дмитровича психології, вікової фізіології та
дефектології АПН України, доктора
психологічних наук, академіка АПН
України, м. Київ
СИТНИКА - першого віце-президента Української
Віктора Петровича академії аграрних наук, доктора
економічних наук, академіка УААН,
м. Київ
СМИНТИНУ - ректора Одеського національного Валентина Андрійовича університету імені І.І. Мечникова,
доктора фізико-математичних наук,
професора, м. Одеса
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
АБИЗОВУ - завідувачу кафедри Київської Рустему Адільовичу медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, докторові
медичних наук, професору
БАЖОРІ - завідувачу кафедри, проректорові Юрію Івановичу Одеського державного медичного
університету, докторові медичних
наук, професору
БЛІЗНЮКОВУ - директорові Державного Віктору Григоровичу науково-дослідного гірничорудного
інституту, докторові технічних наук,
професору, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область
ВІЛКУЛУ - ректорові Криворізького технічного
Юрію Григоровичу університету, докторові технічних
наук, професору, Дніпропетровська
область
ВОЛОШИНІЙ - завідувачу лабораторії Інституту Нілі Йосипівні педагогіки АПН України, докторові
педагогічних наук,
члену-кореспонденту АПН України,
м. Київ
ГАЙДУКОВІЙ - завідувачу кафедри Київської Світлані Миколаївні медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика, докторові
медичних наук, професору, м. Київ
ГРИЦАЙ - завідувачу кафедри, проректорові Наталії Миколаївні Української медичної стоматологічної
академії, докторові медичних наук,
професору, м. Полтава
ДЕМЕНКОВУ - завідувачу кафедри Луганського Валентину Романовичу державного медичного університету,
докторові медичних наук, професору,
м. Луганськ
КАШПАРОВУ - директорові Українського НДІ Валерію Олександровичу сільськогосподарської радіології,
докторові біологічних наук, Київська
область
КИРИЛЮКУ - завідувачу кафедри Київського Федору Михайловичу національного університету імені
Тараса Шевченка, докторові
філософських наук, професору,
м. Київ
КИРИЧЕНКУ - директорові Інституту рослинництва
Віктору Васильовичу імені В.Я. Юр'єва УААН, докторові
сільськогосподарських наук,
члену-кореспонденту УААН, м. Харків
КОСТЮК - завідувачу кафедри Харківського Інні Федорівні державного медичного університету,
докторові медичних наук, професору,
м. Харків
КОТЛЯРЕВСЬКОМУ - ректорові Академії управління та Марку Борисовичу інформаційних технологій "АРІУ",
докторові фізико-математичних наук,
професору, м. Бердянськ, Запорізька
область
ЛАВРЕНТЬЄВУ - провідному науковому співробітникові
Олегу Олександровичу Інституту фізики плазми
Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний
інститут", кандидату
фізико-математичних наук
ЛОБАНОВУ - заступникові директора Інституту Леоніду Михайловичу електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України, докторові технічних
наук, академіку НАН України,
м. Київ
МАТВЄЄВІЙ - директорові Інституту сходознавства
Лесі Василівні імені А. Кримського НАН України,
докторові історичних наук, м. Київ
МІХНЬОВУ - головному ученому секретареві Володимиру Анатолійовичу Академії медичних наук України,
докторові медичних наук,
члену-кореспонденту АМН України,
м. Київ
РЕДЬКУ - завідувачу кафедри Київського Володимиру Никифоровичу національного університету імені
Тараса Шевченка, докторові
фізико-математичних наук, академіку
НАН України
ТАРАСЕНКУ - завідувачу кафедри Національного Володимиру Петровичу технічного університету України
"Київський політехнічний інститут",
докторові технічних наук, професору,
м. Київ
ТОЛСТОМУ - провідному науковому співробітникові
Михайлу Івановичу Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
докторові геолого-мінералогічних
наук, професору
ЧАЛОМУ - завідувачу кафедри Національного Олександру Васильовичу медичного університету імені
О.О. Богомольця, доктору
фізико-математичних наук,
члену-кореспонденту АПН України,
м. Київ
ШЕЛЯГІНУ - провідному науковому співробітникові
Володимиру Дмитровичу Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України, кандидату
технічних наук, м. Київ
ШУЛЬЗІ - заступникові директора Валерію Михайловичу Радіоастрономічного інституту НАН
України, докторові
фізико-математичних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Харків
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
АЛЕКСАНДРОВУ - проректорові Харківського Володимиру Вікторовичу національного університету імені
В.Н. Каразіна, кандидату
економічних наук, професору,
м. Харків
КУЛАГІНУ - завідувачу кафедри Київського Юрію Ігоровичу національного
торговельно-економічного
університету, кандидату філософських
наук, м. Київ
ЛЕВЧЕНКУ - ученому секретареві апарату Президії
Григорію Євменовичу Академії педагогічних наук України,
кандидату педагогічних наук, м. Київ
ЛИСЕНКУ - завідувачу кафедри, проректорові Віталію Пилиповичу Національного аграрного
університету, кандидату технічних
наук, професору, м. Київ
САПРОНОВУ - заступникові начальника управління
Валерію Івановичу освіти і науки Запорізької обласної
державної адміністрації
ШЕВЧУКУ - професорові Аерокосмічного інституту
Віталію Серафимовичу Національного авіаційного
університету, кандидату технічних
наук, м. Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ"
ТРИВАЙЛУ - доцентові Національного технічного
Михайлу Семеновичу університету України "Київський
політехнічний інститут", кандидату
технічних наук, м. Київ.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 травня 2004 року
N 543/2004вгору