Документ 543-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.01.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 81 Цивільного
процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.103 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 81 Цивільного процесуального кодексу
України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
NN 40-42, ст. 492) частиною п'ятою такого змісту:
"5. Не підлягають оплаті витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у справах, в яких, у випадках, встановлених законом,
представництво інтересів громадянина або держави в суді здійснює
прокурор".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 січня 2007 року
N 543-Vвгору