Документ 543-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 18.03.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Декрету Кабінету
Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.128 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Назву та абзац перший статті 170-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій
редакції:
"Стаття 170-1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає
сертифіката відповідності або свідоцтва про
визнання відповідності чи декларації про
відповідність, а також неправомірне
застосування національного знака
відповідності
Введення виробником чи постачальником в обіг продукції
(у тому числі імпортної), яка підлягає обов'язковому підтвердженню
відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або
свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до
вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності
декларації про відповідність, а також неправомірне застосування
національного знака відповідності".
2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня
1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289):
а) статті 2, 3, 10, 11, 12, 17, 21-26 та абзац п'ятий статті
14 виключити;
б) в абзаці першому пункту 4 статті 5 слова "Міністерством
України у справах будівництва і архітектури" замінити словами
"спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
будівництва та архітектури".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 543-IVвгору