Документ 542/2010, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.04.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі питання забезпечення здійснення
повноважень місцевими державними адміністраціями

З метою посилення взаємодії центральних та місцевих органів
виконавчої влади у вирішенні питань добору і розстановки керівних
кадрів у територіальних органах міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, урядових органів державного управління,
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
сфери управління таких міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, створення умов для забезпечення ефективного
виконання місцевими державними адміністраціями покладених на них
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України повноважень,
недопущення дестабілізації соціально-економічного розвитку
відповідних територій, запобігання порушенню прав і свобод людини
і громадянина п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити безумовне виконання міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади вимог законодавства щодо
погодження з головами місцевих державних адміністрацій призначення
та звільнення керівників територіальних органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного
управління, керівників підприємств, установ, організацій, що
належать до сфери управління міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, та притягнення в установленому порядку
до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допускають
систематичне порушення таких вимог;
2) розробити та затвердити порядок погодження з головами
місцевих державних адміністрацій призначення та звільнення
керівників територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, урядових органів державного управління,
керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, передбачивши, зокрема, строки подання міністерством, іншим
центральним органом виконавчої влади на погодження голові місцевої
державної адміністрації призначення, звільнення відповідного
керівника, строки для розгляду та надання головою місцевої
державної адміністрації вмотивованої відмови погодити таке
призначення, звільнення, строки повідомлення головою обласної
державної адміністрації про підтримку вмотивованої відмови голови
районної державної адміністрації погодити призначення, звільнення
відповідного керівника.
2. Головам місцевих державних адміністрацій повідомляти
Кабінету Міністрів України про факти порушення вимог законодавства
щодо погодження з ними призначення на посади та звільнення з посад
керівників територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, урядових органів державного управління,
керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади.
3. Адміністрації Президента України здійснювати моніторинг
погодження головами місцевих державних адміністрацій призначень на
посади та звільнення з посад керівників територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових
органів державного управління, керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 квітня 2010 року
N 542/2010вгору