Документ 542-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 квітня 2006 р. N 542
Київ
Деякі питання оплати праці керівників
підприємств, заснованих на державній,
комунальній власності, та об'єднань
державних підприємств

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
19 травня 1999 р. N 859 ( 859-99-п ) "Про умови і розміри оплати
праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній
власності, та об'єднань державних підприємств" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 21, ст. 957; 2000 р., N 18, ст. 742) такі
зміни:
1) підпункт 6 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
"матеріальна винагорода за ефективне управління державним
майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства (об'єднання державних підприємств),
згідно з умовами, затвердженими органом виконавчої влади, до сфери
управління якого належить підприємство";
2) у пункті 3:
в абзаці четвертому слова "Міністерством праці та соціального
захисту" замінити словами "Міністерством праці та соціальної
політики";
в абзаці п'ятому слова "управлінням праці та зайнятості
населення та управлінням з питань економіки" замінити словами
"управлінням праці та соціального захисту населення і управлінням
економіки".
2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади,
міністерствам і республіканським комітетам Автономної Республіки
Крим:
1) розробити і затвердити у місячний строк диференційовані
показники та розміри матеріальної винагороди за ефективне
управління державним майном і умови її виплати керівникам:
державних підприємств (крім державних підприємств, переданих
до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та
місцевих органів виконавчої влади) - за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством
економіки України;
підприємств, що належать Автономній Республіці Крим, - за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і
Міністерством економіки Автономної Республіки Крим;
державних підприємств, переданих до сфери управління Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів
виконавчої влади, і підприємств, заснованих на комунальній
власності, - за погодженням з управліннями праці та соціального
захисту населення і управліннями економіки обласних, Київської та
Севастопольської міських і районних державних адміністрацій;
2) внести у тримісячний строк до контрактів, що укладені з
керівниками підприємств (об'єднань державних підприємств),
зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 19 травня
1999 р. N 859 ( 859-99-п ), зміни згідно з вимогами цієї
постанови.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 26вгору