Документ 541-IV, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2003

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст.165 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Законопроект про внесення змін до статті 81 Конституції України, внесений до Верховної Ради України 1 грудня 2000 року 153 народними депутатами України, попередньо схвалити (додається).

2. Включити до порядку денного наступної четвертої сесії Верховної Ради України питання про проект Закону України про внесення змін до статті 81 Конституції України.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ, 20 лютого 2003 року N 541-IV



Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 20 лютого 2003 року N 541-IV

ЗАКОНОПРОЕКТ
про внесення змін до статті 81 Конституції України

Верховна Рада України постановляє:

1. Доповнити статтю 81 Конституції України новою частиною третьою такого змісту:

"У разі виходу народного депутата України, обраного за виборчим списком політичної партії, блоку політичних партій, зі складу фракції даної партії, блоку партій його повноваження припиняються достроково на підставі закону".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України




вгору