Документ 541-99-п, перша редакція — Прийняття від 05.04.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1999 р. N 541
Київ
Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації та учням професійно-технічних навчальних
закладів у міському й приміському пасажирському
транспорті та міжміському автомобільному і
залізничному транспорті територією України

На виконання Указу Президента України від 31 березня 1999 р.
N 309 ( 309/99 ) "Про заходи щодо впорядкування механізму надання
пільгового проїзду окремим категоріям студентів і учнів" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок надання пільгового проїзду студентам
вищих навчальних закладів I -IV рівнів акредитації та учням
професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському
пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і
залізничному транспорті територією України, що додається.
2. Міністерству фінансів, іншим центральним органам
виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні заклади
освіти, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
щороку під час формування проектів відповідних бюджетів на
наступні роки передбачати кошти на витрати, пов'язані з наданням
студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
учням професійно-технічних навчальних закладів пільгового проїзду
пасажирським транспортом.
Для забезпечення надання студентам вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних
закладів, які фінансуються з Державного бюджету України,
пільгового проїзду в приміському і міжміському автомобільному
транспорті, а також пільгового проїзду всіх студентів та учнів
професійно-технічних навчальних закладів у залізничному транспорті
у 1999 році Міністерству освіти спрямувати 100 млн. гривень за
рахунок додаткових асигнувань, передбачених у Державному бюджеті
України на 1999 рік на освіту, в тому числі 70 млн. гривень
Державній адміністрації залізничного транспорту.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити вирішення в установленому порядку всіх питань,
пов'язаних з наданням студентам вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних
закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, пільгового проїзду
в приміському і міжміському автомобільному транспорті, а також
пільгового проїзду всіх студентів та учнів професійно-технічних
навчальних закладів у міському транспорті.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України:
від 18 грудня 1998 р. N 2006 ( 2006-98-п) "Про пільговий
проїзд студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації
та учнів професійно-технічних навчальних закладів" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 51, ст. 1881);
від 20 лютого 1999 р. N 229 ( 229-99-п ) "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р.
N 2006" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 284).

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1999 р. N 541
ПОРЯДОК
надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних
навчальних закладів у міському й приміському пасажирському
транспорті та міжміському автомобільному і залізничному
транспорті територією України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Указу Президента
України від 31 березня 1999 р. N 309 ( 309/99 ) "Про заходи щодо
впорядкування механізму надання пільгового проїзду окремим
категоріям студентів і учнів".
2. Пільговий проїзд у міському й приміському пасажирському
транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті
територією України встановлюється в розмірі половини вартості
квитка для студентів денної форми навчання вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних
навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих
бюджетів.
3. Пільговий проїзд встановлюється щороку з 28 серпня по
28 червня.
4. Кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у міському
транспорті передбачаються у відповідних місцевих бюджетах, у
приміському і міжміському автомобільному транспорті - у кошторисах
доходів і видатків навчальних закладів, у залізничному
транспорті - централізовано у державному бюджеті для Міносвіти.
5. Порядок використання асигнувань, передбачених у кошторисах
доходів і видатків навчальних закладів на пільговий проїзд
студентів та учнів у приміському і міжміському автомобільному
транспорті, визначається на відповідний календарний рік наказом
керівника навчального закладу за погодженням із студентським
(учнівським) профкомом у межах коштів, виділених на зазначену
мету.
Під час встановлення цього порядку виплат враховується
віддаленість місця проживання студента чи учня від навчального
закладу, його матеріальне становище тощо. Питання виплати коштів
вирішуються гласно з участю представників студентської
(учнівської) групи.
6. Для проїзду у поїздах приміського і міжміського сполучення
студенти та учні придбавають квитки за половину їх вартості у
загальних і плацкартних вагонах.вгору